Σε ασθενείς με μηχανική αορτική βαλβίδα θα πρέπει να χορηγείται η βαρφαρίνη και όχι τα νεότερα αντιπηκτικά

Το απευθείας από του στόματος αντιπηκτικό (DOAC) apixaban συσχετίστηκε με περισσότερα θρομβοεμβολικά επεισόδια από τη βαρφαρίνη σε ασθενείς με μηχανική αορτική βαλβίδα.

Η μηχανική αορτική πρόσθεση On-X έχει σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που μπορεί να την καταστήσουν λιγότερο ευάλωτη στη θρόμβωση από άλλες μηχανικές βαλβίδες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χαμηλότερη ένταση αντιπηκτικής αγωγής με βαρφαρίνη.

Σε αυτήν την πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη, οι ασθενείς με αυτή τη βαλβίδα έλαβαν θεραπεία είτε με τυπική δόση βαρφαρίνης (εύρος στόχου INR 2,0–3,0) είτε με apixaban (5 mg δύο φορές την ημέρα) τουλάχιστον 3 μήνες μετά την επέμβαση. Οι περισσότεροι ασθενείς (84%) παρέμειναν σε χαμηλή δόση ασπιρίνης καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης.

Η μελέτη διακόπηκε πρόωρα μετά την εγγραφή 863 συμμετεχόντων (μέση ηλικία 56 έτη, 24% γυναίκες) λόγω υψηλότερου ποσοστού θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε ασθενείς που λάμβαναν apixaban. Κατά τη διάρκεια μιας διάμεσης παρακολούθησης περίπου 13 μηνών, το ποσοστό θρομβοεμβολικών επεισοδίων ήταν 4,2%/έτος ασθενή με apixaban και 0,3%/έτος ασθενή στην ομάδα της βαρφαρίνης. Ο διάμεσος χρόνος που δαπανήθηκε στο θεραπευτικό εύρος INR για τη βαρφαρίνη ήταν 73%. Μείζονα αιμορραγικά συμβάντα εμφανίστηκαν ελαφρώς λιγότερο συχνά με το apixaban (3,6%/έτος ασθενή έναντι 4,5%/έτος ασθενή με βαρφαρίνη), αλλά η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Αυτό το παρατηρούμενο υψηλότερο ποσοστό θρομβοεμβολικών επεισοδίων με apixaban έναντι της βαρφαρίνης είναι ακόμη πιο ανησυχητικό δεδομένου ότι οι ασθενείς διατήρησαν ένα θεραπευτικό INR στη βαρφαρίνη μόνο στο 73% του χρόνου και η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών και στις δύο ομάδες λάμβαναν επίσης ασπιρίνη. Παρά τα σαφή οφέλη των άμεσων από του στόματος αντιπηκτικών σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, αυτή η μελέτη προστίθεται σε προηγούμενες που καταδεικνύουν ότι αυτά τα αντιπηκτικά φάρμακα δεν πρέπει να συνταγογραφούνται σε ασθενείς με μηχανικές καρδιακές βαλβίδες.

Βιβλιογραφία

Wang TY et al. Apixaban or warfarin in patients with an On-X mechanical aortic valve. NEJM Evid 2023 May 6

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr