Η μείωση της LDL πολύ χαμηλά είναι επικίνδυνη;

Η LDL μπορεί να μειωθεί με ασφάλεια σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ακόμη και όταν η αρχική τιμή της LDL είναι πολύ υψηλή.

Η LDL είναι ένα κεντρικό συστατικό της μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου και τα δεδομένα δείχνουν πλέον σαφή οφέλη από μια παρατεταμένη και ουσιαστική μείωση, ακόμη και σε περιπτώσεις πολύ υψηλής αρχικής LDL.

Η LDL είναι εκείνη που πρέπει να καθοδηγεί τη λήψη κλινικών αποφάσεων κατά την έναρξη θεραπειών με στατίνες ή μη στατίνες. Οι κλινικοί γιατροί δεν θα πρέπει να ανησυχούν για το αν θα πέσει «πολύ χαμηλά». Νεότερες θεραπείες όπως οι αναστολείς PCSK9 μπορούν τώρα να μειώσουν την LDL σε επίπεδα που δεν είχαμε ως τώρα ξαναδεί. Ωστόσο, υπάρχει μια ανησυχία για ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου και καταρράκτη. Αλλά το κύριο μέλημα των θεραπόντων ιατρών πρέπει να είναι: είναι η LDL πραγματικά χαμηλή στα συνιστώμενα επίπεδα;

Η LDL μπορεί να υποεκτιμάται στις εξετάσεις

Η εξίσωση Friedewald, ένας συνήθως χρησιμοποιούμενος τύπος που υπολογίζει την LDL χρησιμοποιώντας την ολική χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια και την HDL, μπορεί να υποεκτιμήσει την LDL, μερικές φορές σε μεγάλο βαθμό. Παλαιότερα δεδομένα έδειξαν ότι, ειδικά εάν τα επίπεδα τριγλυκεριδίων είναι μεγαλύτερα από 150 mg/dL, η φόρμουλα Friedewald συνήθως ταξινομεί την LDL ως μικρότερη από 70 mg/dL παρά τα απευθείας μετρούμενα επίπεδα μεγαλύτερα από 70 mg/dL. Για ασθενείς υψηλού κινδύνου απαιτείται επιπρόσθετη αξιολόγηση.

Μια νέα μέθοδος για την εκτίμηση της LDL χρησιμοποιώντας έναν ρυθμιζόμενο παράγοντα για την αναλογία τριγλυκεριδίων προς VLDL, η εξίσωση Martins/Hopkins, μπορεί να παρέχει πιο ακριβή εκτίμηση κινδύνου από την εξίσωση Friedewald.

Αν χρησιμοποιηθεί μια πιο ακριβή εξίσωση LDL, υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για πρόληψη και περισσότερες ευκαιρίες για να μειωθεί η LDL χαμηλά.

Τα πολύ χαμηλά επίπεδα LDL είναι ασφαλή

Τα δεδομένα από μελέτες αναστολέων PCSK9 υποστηρίζουν επίσης ότι η χαμηλή LDL είναι προστατευτική και ασφαλής. Η μελέτη FOURIER, στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με σταθερή αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο, διαπίστωσε ότι ο αναστολέας PCSK9 evolocumab (Repatha, Amgen), σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, μείωσε δραματικά την LDL σε μια διάμεση τιμή 30 mg/dL. Τα περιστατικά αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν λίγα και όχι στατιστικά διαφορετικά μεταξύ των ομάδων θεραπείας και η μακροχρόνια παρακολούθηση – τώρα πάνω από 8 χρόνια – απέδειξε επίσης ασφάλεια.

Το 2022 το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, δήλωσε ότι το επίπεδο LDL των 55 mg/dL είναι το όριο για άτομα με πολύ υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η LDL 70 mg/dL είναι το όριο για άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή με συνδυαστικές θεραπείες μείωσης των λιπιδίων, είμαστε σε θέση να επιτύχουμε επίπεδα LDL που είναι χαμηλότερα από ποτέ πριν. Είναι πραγματικά μια συναρπαστική στιγμή να κατέβουμε χαμηλότερα λόγω αυτών των σαφών πλεονεκτημάτων χωρίς κανένα χαμηλότερο όριο ασφαλείας. Αυτό υιοθετείται από όλες τις κατευθυντήριες συστάσεις σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, χρειάζονται δημιουργικές λύσεις για να συμβάλουν στην κάλυψη των κενών εφαρμογής και στην εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με την ασφάλεια των θεραπειών μείωσης της LDL.

Εάν μπορούμε να μειώσουμε τα επίπεδα της LDL σε πολύ χαμηλά επίπεδα, θα πρέπει να είμαστε ευτυχείς. Δεν πρέπει να έχουμε αδικαιολόγητες ανησυχίες.

Βιβλιογραφία

Martin SS. Friedewald-Estimated Versus Directly Measured Low-Density Lipoprotein Cholesterol and Treatment Implications. Coll Cardiol. 2013;doi:10.1016/j.jacc.2013.01.079.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr