Ασθενείς με διαβήτη τύπου 1: συχνά προβλήματα των άνω άκρων

Ο παγωμένος ώμος, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ο εκτινασσόμενος δάκτυλος και η σύσπαση Dupuytren είναι συχνά σε αυτούς τους ασθενείς.

Τέσσερις διαταραχές των άνω άκρων – παγωμένος ώμος, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, εκτινασσόμενος δάκτυλος και σύσπαση Dupuytren – είναι συχνές σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Σε μια έρευνα 2.200 Δανών ασθενών (μέση ηλικία 56 έτη) με μακροχρόνιο διαβήτη τύπου 1, οι ερευνητές τους ρώτησαν εάν οι θεράποντες ιατροί τους είχαν διαγνώσει κάποια από αυτές τις διαταραχές.

Η συχνότητα διάγνωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής παγωμένου ώμου, συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα, εκτινασσόμενου δακτύλου και σύσπασης Dupuytren ήταν 31%, 22%, 25% και 15%, αντίστοιχα. Το 55% των ασθενών είχαν μία ή περισσότερες από αυτές τις καταστάσεις. Κάθε διάγνωση ήταν περίπου δύο φορές πιο συχνή σε αυτούς τους ασθενείς από ό,τι σε ίδιας ηλικίας ερωτώμενους χωρίς διαβήτη τύπου 1. Ασθενείς με ιστορικό μικροαγγειακών ή μακροαγγειακών επιπλοκών είχαν ουσιαστικά περισσότερες πιθανότητες να έχουν αυτές τις παθήσεις των άνω άκρων σε σχέση με ασθενείς χωρίς αγγειακές επιπλοκές του διαβήτη.

Αυτά τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά παρόμοια με εκείνα από προηγούμενη αναφορά διαταραχών των άνω άκρων σε μεσήλικες ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Η ομοιότητα είναι αξιοσημείωτη επειδή οι μεθοδολογίες ήταν αρκετά διαφορετικές: Η προηγούμενη αναφορά ήταν μια επίσημη μελέτη παρατήρησης με επιβεβαίωση με φυσική εξέταση. Αυτά τα δεδομένα μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν ρωτάμε ασθενείς με μακροχρόνιο διαβήτη τύπου 1 σχετικά με τον πόνο, την περιορισμένη κινητικότητα και τα αισθητικά ή κινητικά συμπτώματα στα άνω άκρα.

Βιβλιογραφία

Wagner S et al. Upper-extremity impairments in type 1 diabetes: Results from a controlled nationwide study. Diabetes Care 2023 Jun; 46:1204.

Larkin ME et al. Musculoskeletal complications in type 1 diabetes. Diabetes Care 2014 Jul; 37:1863.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr