Η σεμαγλουτίδη σε χάπι είναι αποτελεσματική και ασφαλής σε δόση πολύ μεγαλύτερη (50 mg) απ’ αυτή που έχει εγκριθεί (14 mg)

Τόσο για τον διαβήτη όσο και για την παχυσαρκία, η σεμαγλουτίδη ήταν πιο αποτελεσματική σε υψηλότερες δόσεις.

Η από του στόματος σεμαγλουτίδη, που είναι ένα GLP-1 (γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο) ανάλογο, έχει εγκριθεί από τον FDA των ΗΠΑ σε δόσεις έως και 14 mg ημερησίως για τη θεραπεία ασθενών με διαβήτη τύπου 2. Αλλά σε αντίθεση με την υποδόρια μορφή, η από του στόματος μορφή δεν είναι εγκεκριμένη για τη θεραπεία της παχυσαρκίας σε ασθενείς χωρίς διαβήτη. Σε δύο πρόσφατες μελέτες, οι ερευνητές εξέτασαν υψηλότερες δόσεις από του στόματος σεμαγλουτίδης για τον διαβήτη και την παχυσαρκία.

Στη μια μελέτη, οι ερευνητές τυχαιοποίησαν 1.600 ασθενείς με γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) από 8,0% έως 10,5% και δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) ≥ 25 kg/m2 (μέσος ΔΜΣ 34 kg/m2) για να λάβουν από του στόματος σεμαγλουτίδη — 14 mg, 25 mg ή 50 mg ημερησίως — επιπλέον των προηγούμενων από του στόματος αντιδιαβητικών φαρμάκων τους. Όσοι ασθενείς έκαναν χρήση ινσουλίνης αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Μετά από 52 εβδομάδες, οι μέσες αλλαγές στην HbA1c στις τρεις ομάδες ήταν −1,5%, −1,8% και −2,0%, αντίστοιχα. Οι μέσες ποσοστιαίες αλλαγές στο σωματικό βάρος ήταν −4,7%, −7,3% και −8,5%, αντίστοιχα.

Η άλλη μελέτη αφορούσε μόνο ασθενείς χωρίς διαβήτη. Οι ερευνητές τυχαιοποίησαν 600 ασθενείς με ΔΜΣ ≥ 30 kg/m2 ή ΔΜΣ ≥ 27 kg/m2 συν επιπλοκές που σχετίζονται με το βάρος εκτός του διαβήτη, για να λάβουν από του στόματος σεμαγλουτίδη (κλιμακούμενη σε 50 mg ημερησίως) ή εικονικό φάρμακο, επιπλέον της παρέμβασης στον τρόπο ζωής. Κατά την έναρξη, ο μέσος ΔΜΣ ήταν 38 kg/m2. Μετά από 68 εβδομάδες, οι μέσες αλλαγές στο σωματικό βάρος ήταν −15% και −2% με τη σεμαγλουτίδη και το εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα. Το 54% των ασθενών που έλαβαν σεμαγλουτίδη, σε σύγκριση με το 6% αυτών που έλαβαν εικονικό φάρμακο, έχασαν πάνω από 15% του αρχικού σωματικού τους βάρους.

Και στις δύο μελέτες, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπια έως μέτρια ναυτία, έμετος και διάρροια, κυρίως κατά τη διάρκεια της κλιμάκωσης της δόσης.

Δόσεις από του στόματος σεμαγλουτίδης, υψηλότερες από αυτές που έχυν εγκριθεί μέχρι σήμερα, φαίνεται να γίνονται αρκετά καλά ανεκτές και να είναι ολοένα και πιο αποτελεσματικές για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση τόσο του διαβήτη όσο και της παχυσαρκίας καθώς αυξάνονται οι δόσεις. Συγκεκριμένα, η απώλεια βάρους ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε ασθενείς χωρίς διαβήτη από ό,τι σε αυτούς με διαβήτη.

Βιβλιογραφία

Aroda VR et al. Efficacy and safety of once-daily oral semaglutide 25 mg and 50 mg compared with 14 mg in adults with type 2 diabetes (PIONEER PLUS): A multicentre, randomised, phase 3b trial. Lancet 2023 Jun 25.

Knop FK et al. Oral semaglutide 50 mg taken once per day in adults with overweight or obesity (OASIS 1): A randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2023 Jun 25.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr