Η έναρξη καπνίσματος σε νεότερη ηλικία αυξάνει την εξάρτηση από τη νικοτίνη και δυσκολεύει τη διακοπή

Τα άτομα που ξεκίνησαν το κάπνισμα πριν από το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας κάπνιζαν περισσότερα τσιγάρα την ημέρα και είχαν μεγαλύτερη εξάρτηση από τη νικοτίνη και χαμηλότερα ποσοστά διακοπής του καπνίσματος σε σύγκριση με εκείνους που το ξεκίνησαν αργότερα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Επιπλέον, σε μια ιαπωνική κοόρτη, όσοι ξεκίνησαν το κάπνισμα σε ηλικία 20 ετών ή μικρότερη είχαν υψηλότερα επίπεδα αυτοαναφερόμενης κατάθλιψης και χρήσης αντικαταθλιπτικών, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η έναρξη του καπνίσματος νωρίς συνδέεται με υψηλότερη εξάρτηση από τη νικοτίνη, ακόμη και στη νεαρή ενήλικη ζωή. Η μελέτη δείχνει ότι η αύξηση της νόμιμης ηλικίας για την αγορά καπνού στα 22 έτη και άνω θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των ατόμων που είναι εθισμένα στη νικοτίνη και σε κίνδυνο δυσμενών συνεπειών για την υγεία.

Για αυτήν τη μελέτη, ο Hasegawa και οι συνεργάτες του αξιολόγησαν τον αντίκτυπο της ηλικίας κατά την έναρξη του καπνίσματος στο ποσοστό διακοπής του καπνίσματος, την εξάρτηση από τη νικοτίνη και την ψυχολογική κατάσταση, με οριακό σημείο ηλικίας τα 20 χρόνια – τη νόμιμη ηλικία καπνίσματος στην Ιαπωνία.

Η μελέτη περιελάμβανε 1.382 άτομα (μέση ηλικία 58 έτη, 30% γυναίκες) που επισκέφθηκαν την κλινική εξωτερικού ιατρείου του Εθνικού Νοσοκομείου του Ιατρικού Κέντρου του Κιότο για διακοπή του καπνίσματος από το 2007 έως το 2019. Οι συμμετέχοντες ταξινομήθηκαν ανά ηλικία κατά την έναρξη του καπνίσματος, με τους 556 να ξεκινούν πριν από την ηλικία των 20 ετών ετών και τους 826 σε ηλικία 20 ετών και άνω.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη βαθμολογία του ερωτηματολογίου Fagerström για να αξιολογήσουν την εξάρτηση από τη νικοτίνη, με ερωτήσεις όπως:

«Πόσο σύντομα μετά το ξύπνημα καπνίζεις το πρώτο σου τσιγάρο;»

«Δυσκολεύεσαι να αποφύγεις το κάπνισμα σε μέρη όπου απαγορεύεται;»

«Πόσα τσιγάρα την ημέρα καπνίζετε;».

Οι χαμηλότερες βαθμολογίες ήταν ενδεικτικές της χαμηλότερης εξάρτησης από τη νικοτίνη.

Η ψυχολογική κατάσταση αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την κλίμακα κατάθλιψης αυτοαξιολόγησης Zung (SDS).

Τα άτομα που ξεκίνησαν το κάπνισμα σε ηλικία 20 ετών και άνω ήταν κατά μέσο όρο μεγαλύτερα κατά την επίσκεψή τους στην κλινική διακοπής καπνίσματος (54 έναντι 61 ετών, P < 0,001) και κάπνιζαν λιγότερα τσιγάρα την ημέρα (μέσος όρος , 25 έναντι 22 ανά ημέρα, P < 0,001) σε σύγκριση με εκείνους που ξεκίνησαν το κάπνισμα σε ηλικία 20 ετών ή μικρότερη.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα άτομα που ξεκίνησαν το κάπνισμα σε ηλικία 20 ετών και άνω είχαν χαμηλότερα αυτοαναφερόμενα επίπεδα εξάρτησης από τη νικοτίνη (μέση βαθμολογία Fagerström, 7,4 έναντι 6,3) και κατάθλιψη (βαθμολογία SDS, 41 έναντι 39, P για όλους < 0,001 αναλογία λήψης αντικαταθλιπτικών, 8,8% έναντι 5,6%, P = 0,023) και υψηλότερο ποσοστό διακοπής του καπνίσματος (45,5% έναντι 56%· P = 0,001) σε σύγκριση με εκείνους που άρχισαν το κάπνισμα σε ηλικία 20 ετών ή μικρότερη.

Επιπλέον, παρατήρησαν μια τάση χαμηλότερης εξάρτησης από τη νικοτίνη όσο μεγαλύτερη ήταν η ηλικία έναρξης του καπνίσματος (P <.001).

Πηγή

Komiyama M, et al. Abstract 81503. Presented at: European Society of Cardiology Congress; Aug. 25-28, 2023; Amsterdam (hybrid meeting).

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr