Είναι ασφαλές να αρχίσετε έντονη άσκηση μετά από νόσηση COVID-19;

Η επανέναρξη των αθλημάτων υψηλού επιπέδου μετά την ανάρρωση από τον COVID-19 είναι ασφαλής και εφικτή, σύμφωνα με μια προοπτική μελέτη που έγινε σε Ολλανδούς αθλητές.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια προοπτική ελεγχόμενη μελέτη Ολλανδών αθλητών από την ομάδα ELITE. Η μελέτη περιελάμβανε 259 αθλητές (μέση ηλικία 26 έτη, 40% γυναίκες), από τους οποίους οι 123 είχαν COVID-19 (9% με καρδιαγγειακά συμπτώματα) και οι 136 λειτούργησαν ως μάρτυρες.

Όλοι οι αθλητές υποβλήθηκαν σε απεικονιστικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς, για να συγκριθούν οι όγκοι και η λειτουργία των κοιλιών, η όψιμη ενίσχυση του γαδολινίου και οι χρόνοι χαλάρωσης Τ1. Οι ερευνητές συνέλεξαν επίσης δεδομένα σχετικά με τις καρδιακές ανεπιθύμητες ενέργειες, την επιβάρυνση της κοιλιακής αρρυθμίας και τη διακοπή της αθλητικής σταδιοδρομίας. Η μέση παρακολούθηση ήταν 26,7 μήνες.

Οι ερευνητές δεν βρήκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων στη λειτουργία και στις ογκομετρικές παραμέτρους καρδιακής μαγνητικής τομογραφίας.

Υπήρχαν τέσσερις αθλητές από την ομάδα COVID-19 (3%) που εμφάνισαν όψιμη ενίσχυση του γαδολινίου, ένας εκ των οποίων ήταν αναστρέψιμος, σε σύγκριση με κανέναν από την ομάδα ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης, και οι τέσσερις από αυτούς τους αθλητές επέστρεψαν για να αθληθούν χωρίς αύξηση των κοιλιακών αρρυθμιών και χωρίς εμφάνιση δυσμενούς καρδιακής αναδιαμόρφωσης.

Κανένας αθλητής από την ομάδα COVID-19 δεν ανέφερε νέα καρδιακά συμπτώματα ή συμβάντα.

Μεταξύ της ομάδας COVID-19, το 96% εξακολουθούσε να συμμετέχει σε ανταγωνιστικά αθλήματα υψηλού επιπέδου μέχρι το τέλος της περιόδου μελέτης και καμία αθλητική σταδιοδρομία δεν τελείωσε λόγω του COVID-19

Η επανέναρξη ανταγωνιστικών αθλημάτων σε υψηλό επίπεδο μετά από λοίμωξη από SARS-CoV-2 είναι ασφαλής και εφικτή, ακόμη και στη μικρή ομάδα (3%) αθλητών με μυοκαρδιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με τον SARS-CoV-2. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι, σε ελίτ αθλητές, η διακοπή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον αθλητισμό δεν συσχετίστηκε με τον SARS-CoV-2. Δεν παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ της άσκησης υψηλής έντασης, της καρδιακής αναδιαμόρφωσης και του SARS-CoV-2. Κατά τη διάρκεια περισσότερων από 2 ετών παρακολούθησης, δεν αναφέρθηκαν καρδιακά συμπτώματα ή ανεπιθύμητα καρδιακά συμβάντα από τους αθλητές που συμπεριλήφθηκαν μετά την επανέναρξη των αθλημάτων σε επίπεδο ελίτ.

Βιβλιογραφία

van Hattum JC, et al. Long-term cardiac follow-up of athletes infected with SARS-CoV-2 after resumption of elite-level sports.
Heart. 2023; doi:10.1136/heartjnl-2023-323058.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr