Πόσα βήματα την ημέρα πρέπει να κάνουμε τελικά για να μειώσουμε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο;

Με βάση μια μετανάλυση, είναι λιγότερα από τα συχνά αναφερόμενα 10.000 βήματα.

Το περπάτημα είναι μια συνηθισμένη μορφή σωματικής δραστηριότητας που πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή τους υγεία. Ωστόσο, είναι υπό συζήτηση ο βέλτιστος ημερήσιος αριθμός βημάτων για τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου (CVD).

Για να εξετάσουν τη συσχέτιση δόσης-απόκρισης μεταξύ του αριθμού των βημάτων και των κλινικών αποτελεσμάτων, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση μελετών που ποσοτικοποίησαν τον ημερήσιο αριθμό βημάτων χρησιμοποιώντας αντικειμενικές μεθόδους (επιταχυνσιόμετρα και βηματόμετρα). Τα δεδομένα προήλθαν από 111.309 άτομα σε 12 μελέτες.

Σε σύγκριση με 2.000 ή λιγότερα βήματα/ημέρα, οι ερευνητές βρήκαν στατιστικά σημαντικές μειώσεις κινδύνου

  • για τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες στα 2.517 βήματα/ημέρα (προσαρμοσμένη αναλογία κινδύνου, 0,92) και
  • για τα περιστατικά καρδιαγγειακής νόσου στα 2.735 βήματα/ημέρα (aHR, 0,89).

Πρόσθετα βήματα συσχετίστηκαν με επιπλέον μείωσξ του κινδύνου με μη γραμμικό τρόπο, έως το όριο των 8.763 βημάτων για μείωση της θνησιμότητας από κάθε αιτία (aHR, 0,40) και των 7.126 βημάτων για μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου (aHR, 0,49). Η αύξηση από χαμηλό σε ενδιάμεσο ρυθμό συσχετίστηκε με περαιτέρω μείωση κατά 33% στον κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες και με μείωση του κινδύνου κατά 38% από χαμηλό σε υψηλό ρυθμό.

Αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι η πραγματοποίηση λιγότερων από 3.000 βημάτων/ημέρα συσχετίστηκε με στατιστικά σημαντικές μειώσεις κινδύνου στη θνησιμότητα και στα περιστατικά καρδιαγγειακής νόσου. Τα μέγιστα οφέλη παρατηρήθηκαν σε περίπου 8.700 και 7.100 βήματα/ημέρα, αντίστοιχα. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα οφέλη για την υγεία από το περπάτημα συγκεντρώνονται σε πολύ χαμηλότερο αριθμό βημάτων από το όριο των 10.000 βημάτων/ημέρα που αναφέρεται τακτικά, το οποίο ενισχύει το μήνυμα που δίνω στους ασθενείς μου: «απλώς συνεχίστε να κινείστε». Η ενθάρρυνση περισσότερων καθημερινών βημάτων είναι προφανώς επιθυμητή, αλλά θα πρέπει επίσης να συμβουλεύουμε τους ασθενείς να μην τα παρατάνε εάν δεν μπορούν να φτάσουν ένα συγκεκριμένο όριο.

Βιβλιογραφία

Stens NA et al. Relationship of daily step counts to all-cause mortality and cardiovascular events. J Am Coll Cardiol 2023 Sep 6

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr