Μην ξεχάσετε να κάνετε το αντιγριπικό εμβόλιο: μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφράγματος και θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα

Το αντιγριπικό εμβόλιο σχετίστηκε με σημαντικά μειωμένους κινδύνους για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια και θάνατο, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports.

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον αντίκτυπο του αντιγριπικού εμβολιασμού στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ενώ ορισμένες έρευνες παρατήρησης υποδηλώνουν ευνοϊκή συσχέτιση μεταξύ του αντιγριπικού εμβολιασμού και της μείωσης των καρδιαγγειακών περιστατικών όπως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΕΜ), επιδημιολογικές μελέτες έχουν διαπιστώσει περιορισμένη αποτελεσματικότητα του  αντιγριπικού εμβολίου.

Επομένως μια ενημερωμένη και ολοκληρωμένη ανασκόπηση σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ του εμβολιασμού κατά της γρίπης και των αποτελεσμάτων της καρδιαγγειακής νόσου ήταν απαραίτητη. Έτσι, διεξήχθη μια συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση πέντε μελετών με 9.059 ασθενείς που τυχαία ανατέθηκαν να λάβουν είτε ένα τυπικό ενδομυϊκό εμβολιασμό κατά της γρίπης (n = 4.529) είτε ενδομυϊκό εικονικό φάρμακο (n = 4.530).

Συνολικά, υπήρξαν 517 περιπτώσεις μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων μεταξύ των ασθενών που έλαβαν αντιγριπικό εμβολιασμό, σε σύγκριση με 621 περιπτώσεις μεταξύ αυτών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (RR = 0,7, 95% CI, 0,55-0,91).

Η ανάλυση αποκάλυψε επίσης μείωση κινδύνου για MI (RR = 0,74; 95% CI, 0,56-0,97) και 20% μείωση κινδύνου για καρδιαγγειακό θάνατο (RR = 0,67, 95% CI, 0,45-0,98) μεταξύ των εμβολιασμένων ασθενών.

Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν το πιθανό όφελος του αντιγριπικού εμβολιασμού έναντι των καρδιαγγειακών επεισοδίων μεταξύ των ευάλωτων πληθυσμών ασθενών.

Πιθανολογούνται αρκετοί  μηχανισμοί που να εξηγούν  τα ευρήματα. Για παράδειγμα, οι λοιμώξεις από τη γρίπη μπορούν να αποδυναμώσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και να το κάνουν ευαίσθητο σε δευτερογενείς λοιμώξεις, οι οποίες μπορεί να επιδεινώσουν τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Ο ρόλος του αντιγριπικού εμβολιασμού στην πρόληψη αυτών των δευτερογενών λοιμώξεων μπορεί να συμβάλει έμμεσα στη μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Οι λοιμώξεις από γρίπη πιθανότατα προκαλούν συστηματική φλεγμονή, η οποία μπορεί να συμβάλει στην εξέλιξη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και της αθηροσκλήρωσης.

Στοχεύοντας ασθενείς με πρόσφατα καρδιαγγειακά νοσήματα για εμβολιασμό κατά της γρίπης, οι γιατροί έχουν μια πιθανή ευκαιρία να μετριάσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου με οικονομικά αποδοτικό και ευρέως διαθέσιμο τρόπο. Τα προγράμματα εμβολιασμού κατά της γρίπης θα μπορούσαν να προσαρμοστούν για να δώσουν προτεραιότητα σε αυτήν την ομάδα υψηλού κινδύνου, μειώνοντας έτσι πιθανώς τη συνολική επιβάρυνση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και βελτιώνοντας τα αποτελέσματα.

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαλευκανθούν οι ακριβείς μηχανισμοί που οδηγούν σε αυτή τη συσχέτιση και να διερευνηθεί η μακροπρόθεσμη επίδραση του αντιγριπικού εμβολιασμού στα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Βιβλιογραφία

Omidi F, et al. Influenza vaccination and major cardiovascular risk: a systematic review and meta-analysis of clinical trials studies. Sci Rep. 2023;doi:10.1038/s41598-023-47690-9.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr