Ποιό σωματίδιο συμβάλλει περισσότερο στην αθηρογένεση: η LDL χοληστερόλη ή η λιποπρωτεΐνη Lp(a);

Μια μελέτη συσχέτισης σε όλο το γονιδίωμα διαπίστωσε ότι η λιποπρωτεΐνη (a) είναι περίπου έξι φορές περισσότερο αθηρογόνος, κάτι που δικαιολογεί το ενδιαφέρον που υπάρχει σήμερα για την ανάπτυξη φαρμάκων για τη μείωση της.

Η λιποπρωτεΐνη (a) [Lp(a)] πιστεύεται ότι είναι ένας παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου (CHD), αλλά υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με την αθηρογονικότητά της σε σχέση με αυτή της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης χοληστερόλης (LDL-C). Για να απαντήσουν αυτό το ερώτημα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μελέτη συσχέτισης σε όλο το γονιδίωμα χρησιμοποιώντας τον πληθυσμό της Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου, αξιοποιώντας το γεγονός ότι η Lp(a) και η LDL-C περιέχουν και οι δύο από μία απολιποπρωτεΐνη Β (apoB) ανά σωματίδιο.

Οι ερευνητές εντόπισαν δύο ομάδες πολυμορφισμών μονονουκλεοτιδίου (SNPs). Η μία περιελάμβανε 107 παραλλαγές που συνδέονται με τη συγκέντρωση της Lp(a) και η άλλη, 143 παραλλαγές που συνδέονται με τη συγκέντρωση της LDL-C. Μέσα σε αυτές τις ομάδες των Lp(a) και LDL-C, εξέτασαν τη συσχέτιση μεταξύ της γενετικά προβλεπόμενης διακύμανσης της apoB και του κινδύνου CHD.

Η αναλογία πιθανοτήτων για CHD για 50 nmol/L αύξηση της apoB εντός της ομάδας Lp(a) ήταν 1,28 σε σύγκριση με 1,04 για την ίδια αύξηση της apoB στο σύμπλεγμα LDL-C. Σε μια ξεχωριστή ανάλυση χρησιμοποιώντας πολυγονιδιακές βαθμολογίες, η αναλογία κινδύνου για CHD ανά 50 nmol/L apoB ήταν υψηλότερη για το σύμπλεγμα Lp(a) σε σύγκριση με το σύμπλεγμα LDL-C (1,47 έναντι 1,04).

Με βάση αυτά τα δεδομένα, υπολογίστηκε ότι η αθηρογονικότητα της Lp(a) είναι περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από εκείνη της LDL-C σε βάση ανά σωματίδιο.

Εάν αυτές οι εκτιμήσεις είναι σωστές, τότε η μείωση της Lp(a) μέσω φαρμακευτικής θεραπείας μπορεί να είναι ένας σημαντικός στόχος. Αρκετά φάρμακα ειδικά για τη μείωση της Lp(a) βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή, επομένως μάλλον θα έχουμε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα σύντομα. Προς το παρόν, τα δεδομένα για τη μείωση της LDL-C είναι ισχυρά, επομένως θα συνεχίσουμε την επιθετική μείωση της LDL-C σε ασθενείς με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, καθώς αναμένουμε τααποτελέσματα κλινικών μελετών για θεραπείες μείωσης της Lp(a).

Βιβλιογραφία

Björnson E et al. Lipoprotein(a) is markedly more atherogenic than LDL: An apolipoprotein B-based genetic analysis. J Am Coll Cardiol 2024 Jan 23; 83:385.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr