Εκτός από τη μείωση του βάρους, η τιρζεπατίδη φάνηκε ότι μείωνει και την αρτηριακή πίεση

Ο διπλός αγωνιστής ινκρετίνης τιρζεπατίδη μείωσε την 24ωρη αρτηριακή πίεση (ΑΠ) σε ενήλικες με υπέρταση σχετιζόμενη με την παχυσαρκία, με αποτελέσματα που ήταν δυνητικά ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους, σύμφωνα με δεδομένα από μια προγραμματισμένη υπομελέτη της μελέτης SURMOUNT-1.

Η τιρζεπατίδη οδήγησε σε κλινικά σημαντικές μειώσεις της 24ωρης αρτηριακής πίεσης μεταξύ των ενηλίκων με αυξημένο βάρος και παχύσαρκους. Οι μειώσεις της ΑΠ ήταν στο ίδιο επίπεδο με τα παραδοσιακά αντιυπερτασικά φάρμακα. Η φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας με νέα αποτελεσματικά φάρμακα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και τη θεραπεία της υπέρτασης και των επιπλοκών της. Ωστόσο, απαιτούνται μηχανιστικές μελέτες για να καθοριστεί εάν η μείωση της ΑΠ προκαλείται πλήρως από την απώλεια βάρους ή εάν υπάρχουν άλλες επιδράσεις του φαρμάκου που συμβάλλουν σε αυτή τη μείωση.

Σχεδόν όλοι οι 2.539 ενήλικες συμμετέχοντες με παχυσαρκία χωρίς διαβήτη στη μελέτη SURMOUNT-1 που έλαβαν τιρζεπατίδη (Mounjaro, Eli Lilly), έναν ενέσιμο αγωνιστή διπλής ινκρετίνης GIP/GLP-1, παρουσίασαν απώλεια βάρους τουλάχιστον 5% με θεραπεία 72 εβδομάδων σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, με τουλάχιστον 20% απώλεια βάρους σε περισσότερους από τους μισούς με την υψηλότερη δόση 15 mg. Τα εντυπωσιακά αυτά ευρήματα χαρακτηρίστηκαν ως μέρος μιας «νέας εποχής» στη θεραπεία της παχυσαρκίας.

Για τη μελλοντικά προγραμματισμένη υπομελέτη που δημοσιεύτηκε στο Hypertension, ο de Lemos και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα από 600 από τους συμμετέχοντες στη μελέτη SURMOUNT-1 με ΑΠ μικρότερη από 140/90 mm Hg και σταθερή αντιυπερτασική θεραπεία, εάν χρησιμοποιήθηκε. Στους 145 χορηγήθηκε τιρζεπατίδη 5 mg, στους 152 τιρζεπατίδη 10 mg, στους 148 χορηγήθηκε τιρζεπατίδη 15 mg και στους 155 χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο. Αυτή η υποομάδα υποβλήθηκε σε 24ωρη καταγραφή της ΑΠ (ABPM) κατά την έναρξη και ξανά στις 36 εβδομάδες.

Η αρχική μέση 24ωρη συστολική ΑΠ ήταν 124,6 mm Hg, χωρίς διαφορές μεταξύ των ομάδων.

Η θεραπεία με κάθε δόση τιρζεπατίδης μείωσε τη συστολική ΑΠ 24ώρου στις 36 εβδομάδες σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Η προσαρμοσμένη με εικονικό φάρμακο μεταβολή της συστολικής ΑΠ από την αρχική τιμή ήταν

  • –7,4 (95% CI, –10 έως –4,7) mm Hg για τη δόση των 5 mg τιρζεπατίδης,
  • –10,6 (95% CI, –13,2 έως –8) mm Hg για τα 10 mg και
  • –8 (95% CI, –10,6 έως –5,4) mm Hg για τη δόση των 15 mg.

Τα αποτελέσματα ήταν σταθερά τόσο για την ημερήσια όσο και για τη νυχτερινή ΑΠ.

Οι συμμετέχοντες στους οποίους δόθηκε τιρζεπατίδη παρουσίασαν αύξηση στην καρδιακό συχνότητα σε όλες τις δόσεις σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Την εβδομάδα 36, ο καρδιακός ρυθμός αυξήθηκε με την τιρζεπατίδη έναντι του εικονικού φαρμάκου κατά 2,1 (95% CI, 0,3-3,9), 2,3 (95% CI, 0,6-4,1) και 5,4 (95% CI, 3,6-7,1) παλμούς ανά λεπτό, με τιρζεπατίδη 5 mg, 10 mg και 15 mg, αντίστοιχα.

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι η ABPM διεξήχθη μόνο σε ένα υποσύνολο του μεγαλύτερου πληθυσμού της SURMOUNT-1. Επιπλέον, η ΑΠ μετρήθηκε μόνο στην έναρξη και σε ένα άλλο χρονικό σημείο και οι μετρήσεις γίνονταν μόνο μία φορά την ώρα τη νύχτα για να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση των συμμετεχόντων. Οι διαφορές δεν έλαβαν υπόψη τις αλλαγές στην πρόσληψη τροφής και στην 24ωρη απέκκριση νατρίου στα ούρα, οι οποίες δεν αξιολογήθηκαν.

Αυτά τα δεδομένα παρέχουν περαιτέρω στοιχεία για τα πιθανά οφέλη της τιρζεπατίδης στην καρδιομεταβολική υγεία και στα καρδιαγγειακά αποτελέσματα.

Ο FDA έδωσε έγκριση για την τιρζεπατίδη το Νοέμβριο για τη χρόνια διαχείριση του βάρους σε ενήλικες με παχυσαρκία ή υπέρβαρους συν μία συννοσηρότητα που σχετίζεται με το βάρος. Το φάρμακο είχε προηγουμένως εγκριθεί με την ονομασία Mounjaro για χρήση από ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 για τη βελτίωση της γλυκαιμικής απόκρισης.

Βιβλιογραφία

de Lemos JA, et al. Tirzepatide Reduces 24-Hour Ambulatory Blood Pressure in Adults With Body Mass Index ≥27 kg/m2: SURMOUNT-1 Ambulatory Blood Pressure Monitoring Substudy. Hypertension. 2024;doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.22022.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr