Οι αναστολείς SGLT-2 μειώνουν τον κίνδυνο νεφρολιθίασης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2

Αυτή η κατηγορία φαρμάκων, σε σύγκριση με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, συσχετίστηκε με μικρότερο κίνδυνο νεφρολιθίασης.

Ο διαβήτης τύπου 2 σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για πέτρες στους νεφρούς. Οι αναστολείς του συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2 (SGLT-2) αυξάνουν την παραγωγή ούρων και αλλάζουν τη σύνθεση των ούρων με τρόπους που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για σχηματισμό λίθων στους νεφρούς.

Σε αυτή τη μελέτη στις ΗΠΑ, οι ερευνητές συνέκριναν τους κινδύνους για νεφρολιθίαση μεταξύ 600.000 ενηλίκων με διαβήτη τύπου 2 που ήταν νέοι χρήστες αναστολέων SGLT-2 έναντι 600.000 ασθενών που ξεκίνησαν αγωνιστές υποδοχέα γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου-1 (GLP-1) και αναστολείς διπεπτιδυλοπεπτιδάσης-4 (DPP-4), οι οποίοι δεν έχουν τις ίδιες επιδράσεις στους νεφρούς.

Κατά τη διάμεση παρακολούθηση 6 μηνών, ο κίνδυνος για λίθους στους νεφρούς ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε ασθενείς που άρχισαν να χρησιμοποιούν αναστολείς SGLT-2 σε σχέση με ασθενείς που άρχισαν να χρησιμοποιούν αγωνιστές GLP-1 (15 έναντι 22 συμβάντων/1000 άτομο-έτη) ή DPP -4 αναστολείς (15 έναντι 20 συμβάντων/1000 ανθρωποέτη). Το αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερο για νεότερους ασθενείς (ηλικία κάτω των 70 ετών).

Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι η έναρξη αναστολέων SGLT-2, σε σύγκριση με τους αγωνιστές GLP-1 ή τους αναστολείς DPP-4, σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο για πέτρες στους νεφρούς βραχυπρόθεσμα. Το εάν αυτή η επίδραση θα παραμείνει μακροπρόθεσμα είναι άγνωστο. Για έναν ασθενή στον οποίο η απόφαση να ξεκινήσει έναν αναστολέα SGLT-2 (έναντι άλλου φαρμάκου για τον διαβήτη) είναι υπό σκέψη, το ιστορικό επαναλαμβανόμενων λίθων στους νεφρούς μπορεί να γείρει την ισορροπία προς τον αναστολέα SGLT-2.

Βιβλιογραφία

Paik JM et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors and nephrolithiasis risk in patients with type 2 diabetes. JAMA Intern Med 2024 Jan 29.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr