Νεότερες θεραπείες στον ορίζοντα για τη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα με ίνωση

Αρκετά νέα φάρμακα φαίνονται υποσχόμενα για τη θεραπεία των ασθενών με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα με ίνωση.

Αν και αρκετά ήδη διαθέσιμα φάρμακα έχουν ευνοϊκές επιδράσεις στην ιστολογία του ήπατος σε επιλεγμένους ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD) και μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH), κανένα φάρμακο δεν είναι εγκεκριμένο από τον FDA για αυτόν τον σκοπό. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον νέες φαρμακολογικές προσεγγίσεις, δύο από τις οποίες αναφέρθηκαν πρόσφατα.

Οι αγωνιστές του υποδοχέα βήτα της θυρεοειδικής ορμόνης (THR-β) στο ήπαρ βελτιώνουν την ηπατική ιστολογία στη NASH. Σε μια μελέτη φάσης 3, οι ερευνητές τυχαιοποίησαν σχεδόν 1.000 ασθενείς με NASH αποδεδειγμένη με βιοψία (οι περισσότεροι με ίνωση σταδίου 2 ή 3) για να λάβουν τον αγωνιστή THR-β resmetirom ή εικονικό φάρμακο. Σε επαναλαμβανόμενη βιοψία σε 1 έτος, η NASH είχε υποχωρήσει (χωρίς επιδείνωση της ίνωσης) στο 28% των ληπτών του resmetirom και στο 10% των ληπτών εικονικού φαρμάκου (P<0,001). Επιπλέον, η ίνωση ήταν σημαντικά πιο πιθανό να βελτιωθεί κατά ≥1 στάδιο (χωρίς επιδείνωση της δραστηριότητας της NAFLD) με το resmetirom παρά με το εικονικό φάρμακο (25% έναντι 14%). Η αυτοπεριοριζόμενη διάρροια και η ναυτία ήταν οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτή η μελέτη θα συνεχιστεί για αρκετά ακόμη χρόνια για την αξιολόγηση των κλινικών καταληκτικών σημείων.

Ο αυξητικός παράγοντας ινοβλαστών 21 (FGF21) είναι μια ορμόνη με ευνοϊκές μεταβολικές επιδράσεις στο ήπαρ. Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 2b, 192 ασθενείς με NASH αποδεδειγμένη με βιοψία (σχεδόν όλοι με στάδια ίνωσης 2 ή 3) έλαβαν είτε το ανάλογο FGF21 pegozafermin είτε εικονικό φάρμακο. Σε επαναλαμβανόμενη βιοψία στις 24 εβδομάδες, η NASH είχε υποχωρήσει (χωρίς επιδείνωση της ίνωσης) στο 23% έως 37% των ληπτών πεγκοζαφερμίνης και στο 2% των ληπτών εικονικού φαρμάκου (το εύρος της πεγκοζαφερμίνης 23%–37% αντιπροσωπεύει πολλές διαφορετικές δόσεις). Η ίνωση ήταν πιο πιθανό να βελτιωθεί κατά ≥1 στάδιο (χωρίς επιδείνωση της δραστηριότητας της NAFLD) με την πεγκοζαφερμίνη παρά με το εικονικό φάρμακο (22%–27% έναντι 7%). Και πάλι, η διάρροια και η ναυτία ήταν οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Κανένα από αυτά τα φάρμακα δεν είναι εγκεκριμένο από τον FDA, αλλά ο FDA έχει χορηγήσει επανεξέταση προτεραιότητας για το resmetirom και έναν χαρακτηρισμό «επαναστατικής θεραπείας» για την πεγκοζαφερμίνη. Αυτές οι εξελίξεις έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν τη διαδικασία αναθεώρησης και φαίνονται κατάλληλες, δεδομένης της επικράτησης στον πλθυσμό και της σοβαρότητας της NASH. Χρειαζόμαστε προφανώς μακροπρόθεσμες πληροφορίες για τα κλινικά αποτελέσματα και την ασφάλεια, αλλά τα αρχικά αποτελέσματα αυτών των μελετών φαίνονται πολλά υποσχόμενα.

Βιβλιογραφία

Harrison SA et al. A phase 3, randomized, controlled trial of resmetirom in NASH with liver fibrosis. N Engl J Med 2024 Feb 8; 390:497.

Loomba R et al. Randomized, controlled trial of the FGF21 analogue pegozafermin in NASH. N Engl J Med 2023 Sep 14; 389:998.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr