Οι αναστολείς SGLT-2 αποτελεσματικοί και στη λιπώδη διήθηση του ήπατος

Σε ασθενείς με διαβήτη, η υποχώρηση της μη αλκοολικής λιπώδους διηθήσεως του ήπατος (NAFLD) ήταν πιο πιθανή με αυτήν την κατηγορία φαρμάκων παρά με αρκετές άλλες.

Πολλοί ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 έχουν επίσης μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD), η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε ίνωση, κίρρωση και καρκίνο. Σε αυτήν την αναδρομική μελέτη 80.000 ατόμων (μέση ηλικία 59 έτη) με διαβήτη και εικαζόμενη NAFLD, Κορεάτες ερευνητές εξέτασαν τις συσχετίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το ήπαρ και της χρήσης αρκετών από του στόματος αντιδιαβητικών φαρμάκων, που προστέθηκαν στη μετφορμίνη. Η NAFLD αναγνωρίστηκε έμμεσα, χρησιμοποιώντας τον δείκτη λιπώδους ήπατος (FLI) – μια βαθμολογία που υπολογίζεται με βάση τον δείκτη μάζας σώματος, την περίμετρο μέσης, τα τριγλυκερίδια και το επίπεδο γGT ορού. Στην αρχή, όλοι οι ασθενείς είχαν βαθμολογίες FLI ≥60 σε μια κλίμακα 100 βαθμών (που θεωρείται ότι έχοει υψηλή ευαισθησία για τον εντοπισμό της NAFLD) και έπαιρναν μετφορμίνη.

Μετά από διάμεση παρακολούθηση 2,6 ετών, 4.100 ασθενείς είχαν βαθμολογία FLI <30 (που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει υποχώρηση της NAFLD). Σε προσαρμοσμένες αναλύσεις, οι αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2 (SGLT-2), οι θειαζολιδινεδιόνες και οι αναστολείς της διπεπτιδυλοπεπτιδάσης-4 (DPP-4) συσχετίστηκαν με 99%, 70% και 45% υψηλότερες πιθανότητες υποστροφής της NAFLD από τις σουλφονυλουρίες. Επιπλέον, η υποστροφή της NAFLD ήταν σημαντικά πιο πιθανή με τους αναστολείς SGLT-2 παρά με τις  θειαζολιδινοδιόνες και τους αναστολείς DPP-4. Επίσης, μόνο οι αναστολείς SGLT-2 συσχετίστηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο για μια σύνθεση ανεπιθύμητων ηπατικών εκβάσεων (δηλαδή νοσηλεία σχετιζόμενη με το ήπαρ, θάνατος που σχετίζεται με το ήπαρ, μεταμόσχευση ήπατος ή καρκίνο του ήπατος) σε σύγκριση με τις σουλφονυλουρίες.

Σε αυτή τη μελέτη παρατήρησης ασθενών με διαβήτη τύπου 2 που λάμβαναν θεραπεία με μετφορμίνη, τα ευνοϊκά ηπατικά αποτελέσματα ήταν πιο πιθανά με τους αναστολείς SGLT-2 παρά με άλλες κατηγορίες αντιδιαβητικών φαρμάκων από το στόμα. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι κανένα φάρμακο για τον διαβήτη δεν είναι εγκεκριμένο από τον FDA ειδικά για τη θεραπεία ασθενών με NAFLD και ότι οι συγκρίσεις σε αυτήν τη μελέτη δεν περιελάμβαναν αγωνιστές GLP-1 (που έχουν δείξει βελτίωση της στεατοηπατίτιδας σε βιοψία ήπατος σε μικρές μελέτες).

Βιβλιογραφία

Jang H et al. Outcomes of various classes of oral antidiabetic drugs on nonalcoholic fatty liver disease. JAMA Intern Med 2024 Feb 12

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr