Προσοχή στη χορήγηση των γκαμπαπεντινοειδών (γκαμπαπεντίνης και πρεγκαμπαλίνης): σχετίζονται με σοβαρές κρίσεις ΧΑΠ

Μια μελέτη υποδηλώνει μια ακόμη πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια των γκαμπαπεντινοειδών φαρμάκων.

Το 2019, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ εξέδωσε μια προειδοποίηση σχετικά με σχεδόν 50 αναφορές περιστατικών δύσπνοιας μετά από χρήση γκαμπαπεντινοειδών (δηλαδή γκαμπαπεντίνη και πρεγκαμπαλίνη) που αναφέρθηκαν μεταξύ 2012 και 2017. Ωστόσο, τέτοιες προειδοποιήσεις δεν αντικατοπτρίζονται στις τρέχουσες οδηγίες διαχείρισης του πόνου.

Για να διερευνήσουν περαιτέρω αυτό το ζήτημα, οι Καναδοί ερευνητές μελέτησαν αναδρομικά μια ομάδα ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ): 14.000 νέοι χρήστες γκαμπαπεντινοειδών αντιστοιχίστηκαν με 14.000 μη χρήστες, με βάση τη διάρκεια της ΧΑΠ, την ηλικία, το φύλο και την ένδειξη χορήγησης του γκαμπαπεντινοειδούς.

Η χρήση γκαμπαπεντινοειδών συσχετίστηκε με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο για σοβαρές παροξύνσεις ΧΑΠ που απαιτούσαν νοσηλεία (15,1% έναντι 8,3% ετησίως· προσαρμοσμένη αναλογία κινδύνου, 1,4). Οι νέοι χρήστες γκαμπαπεντινοειδών είχαν επίσης σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο για αναπνευστική ανεπάρκεια (5,7% έναντι 3,6% ετησίως, aHR, 1,3) και μέτριες έως σοβαρές παροξύνσεις ΧΑΠ (53% έναντι 29% ετησίως, aHR, 1,1). Η γκαμπαπεντίνη δεν διέφερε από την πρεγκαμπαλίνη ως προς τον κίνδυνο για σοβαρές παροξύνσεις της ΧΑΠ.

Αν και αυτή η μελέτη έχει τους τυπικούς περιορισμούς του αναδρομικού σχεδιασμού, επιβεβαιώνει αναφερόμενες περιπτώσεις αναπνευστικών προβλημάτων που σχετίζονται με αυτά τα φάρμακα και παραλληλίζει τις μελέτες χορήγησης αναισθησίας που έχουν υποδείξει αναπνευστική καταστολή σχετιζόμενη με τη χρήση γκαμπαπεντινοειδών. Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να συζητούν τη σχέση κινδύνου-οφέλους με τους ασθενείς τους που έχουν ΧΑΠ πριν από την έναρξη αυτών των φαρμάκων. Αυτές οι συζητήσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τις ανεπιθύμητες ενέργειες των γκαμπαπεντινοειδών αλλά και ότι τα στοιχεία της αποτελεσματικότητάς τους για πολλές επώδυνες καταστάσεις είναι περιορισμένα.

Βιβλιογραφία

Rahman AA et al. Gabapentinoids and risk for severe exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease: A population-based cohort study. Ann Intern Med 2024 Jan 16.

FDA warns about serious breathing problems with seizure and nerve pain medicines gabapentin (Neurontin, Gralise, Horizant) and pregabalin (Lyrica, Lyrica CR).

Goodman CW, Brett AS. A Clinical Overview of Off-label Use of Gabapentinoid Drugs. JAMA Intern Med. 2019;179(5):695–701.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr