Η μικρή διάρκεια ύπνου αυξάνει την αρτηριακή πίεση

Οι ενήλικες που κοιμούνται λιγότερες από 7 ώρες τη νύχτα είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν υπέρταση με την πάροδο του χρόνου, με μεγαλύτερο κίνδυνο να παρατηρείται για τις γυναίκες έναντι των ανδρών, σύμφωνα με ερευνητές στο American College of Cardiology Scientific Session.

Το κίνητρο πίσω από τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης προήλθε από τη σημαντική επίδραση της υπέρτασης ως παράγοντα κινδύνου που μπορεί να προληφθεί για διάφορες παθήσεις υγείας, ιδιαίτερα για καρδιαγγειακή νόσο. Παρά τις εξελίξεις στην κατανόηση και τη διαχείριση της υπέρτασης, ο επιπολασμός της αυξάνεται παγκοσμίως. Θέλαμε να αξιολογήσουμε πώς κάτι τόσο απλό όπως ο ύπνος θα μπορούσε να συμβάλλει στην επιβάρυνση της υπέρτασης.

Ο Sood και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα από 16 μελέτες που δημοσιεύθηκαν από το 2000 έως τον Μάιο του 2023, οι οποίες αξιολόγησαν τη συσχέτιση μεταξύ της αυτοαναφερόμενης διάρκειας ύπνου και της επίπτωσης υπέρτασης μεταξύ 1.044.035 ενηλίκων που δεν είχαν υπέρταση κατά την έναρξη. Η διάρκεια της παρακολούθησης κυμάνθηκε από 2,4 έως 18 έτη (μέση παρακολούθηση, 5 έτη). Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 35 έως 61 ετών και το 61% ήταν γυναίκες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η σύντομη διάρκεια ύπνου συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης (HR = 1,07, 95% CI, 1,06-1,09) και η συσχέτιση ήταν πιο έντονη σε όσους ανέφεραν ότι κοιμόντουσαν λιγότερες από 5 ώρες τη νύχτα (HR = 1,11 95% CI, 1,08-1,14).

Σε αναλύσεις στρωματοποιημένες ανά φύλο, οι γυναίκες είχαν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να αναπτύξουν υπέρταση με σύντομο ύπνο (HR = 1,07; 95% CI, 1,04-1,09). Τα αποτελέσματα δεν άλλαξαν στις αναλύσεις που διαστρωματώθηκαν ανά ηλικία ή διάρκεια παρακολούθησης και οι ερευνητές δεν παρατήρησαν καμία σχέση μεταξύ της μεγάλης διάρκειας ύπνου και της επίπτωσης υπέρτασης.

Ενώ η συσχέτιση μεταξύ της σύντομης διάρκειας ύπνου και του κινδύνου υπέρτασης δεν ήταν εντελώς απροσδόκητη με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ο βαθμός κινδύνου, ειδικά για τις γυναίκες, ήταν αξιοσημείωτος. Ο υψηλότερος κίνδυνος για τις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, όπως ορμονικές διαφορές, διακυμάνσεις στις νευροορμονικές αποκρίσεις στα πρότυπα ύπνου και πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου που μπορεί να επηρεάσουν διαφορετικά τις γυναίκες.

Χρειάζεται περισσότερη έρευνα σχετικά με τους υποκείμενους μηχανισμούς που συνδέουν τη διάρκεια του ύπνου με την υπέρταση, τη διερεύνηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της διάρκειας του ύπνου και τη διεξαγωγή διαχρονικών μελετών για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης επίδρασης των προτύπων ύπνου στα καρδιαγγειακά αποτελέσματα. Ένας περιορισμός της μελέτης είναι ότι η διάρκεια του ύπνου βασίστηκε σε ερωτηματολόγια που αναφέρθηκαν από τους ίδιους και οι αλλαγές στη διάρκεια του ύπνου κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκαν. Ο ορισμός του σύντομου ύπνου διέφερε επίσης ανάλογα με τη μελέτη (λιγότερο από 5 ή 6 ώρες).

Πηγή

Sood A, et al. Abstract 1352-214. Presented at: American College of Cardiology Scientific Session; April 6-8, 2024; Atlanta.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr