Επιβάλλεται μεγαλύτερη χρήση των GLP-1 αναλόγων και των αναστολέων SLGLT-2 στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2

Οι νέες συστάσεις του  American College of Physicians (ACP) για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 περιλαμβάνουν την προσθήκη αγωνιστή GLP-1 ή αναστολέα SGLT-2 στη θεραπεία για ασθενείς που έχουν ανεπαρκή γλυκαιμικ ρύθμιση.

Οι οδηγίες, οι οποίες βασίστηκαν σε μια ανεξάρτητη συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση, επικεντρώθηκαν σε αρκετές νεότερες φαρμακολογικές θεραπείες ως συμπληρωματική θεραπεία: αγωνιστές GLP-1, αναστολείς SGLT-2 και αναστολείς διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης-4 (DPP-4). .

Υπάρχουν δύο νέες σημαντικές συστάσεις. Πρώτον, το ACP συνιστά τώρα την προσθήκη ενός αγωνιστή GLP-1 ή αναστολέα SGLT-2 στις αλλαγές του τρόπου ζωής και στη μετφορμίνη για ενήλικες με ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο μεστόχο τη μείωση του κινδύνου νοσηρότητας και θνησιμότητας από κάθε αιτία. Αυτή είναι μια ισχυρή σύσταση που βασίζεται σε στοιχεία υψηλής βεβαιότητας.

Συγκεκριμένα, οι οδηγίες συνιστούν τη χρήση ενός αγωνιστή GLP-1 για τη μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα (MACE) και θνησιμότητα από κάθε αιτία και τη χρήση αναστολέα SGLT-2 για τη μείωση του κινδύνου για MACE, εξέλιξης χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) και θνησιμότητα από κάθε αιτία.

Οι μόνες νεότερες φαρμακολογικές θεραπείες για τον διαβήτη τύπου 2 που μειώνουν τη θνησιμότητα από κάθε αιτία σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ή τη συνήθη φροντίδα είναι στην πραγματικότητα οι αναστολείς SGLT-2 και οι αγωνιστές GLP-1, εξ ου και αυτές οι συστάσεις. Μετά την αξιολόγηση των οφελών και των βλαβών των αναστολέων SGLT-2 και των αγωνιστών GLP-1, η επιτροπή κατευθυντήριων γραμμών δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την υπεροχή μιας από αυτές τις δύο φαρμακολογικές κατηγορίες έναντι της άλλης.

Η επιτροπή κατευθυντήριων γραμμών έλαβε επίσης υπόψη το κόστος. Δεν διαπιστώθηκαν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δύο που θα δικαιολογούσαν την προτεραιότητα μιας από αυτές τις δύο φαρμακολογικές κατηγορίες έναντι της άλλης.

Η δεύτερη σημαντική σύσταση είναι ότι συνιστάται τώρα να μην προστεθεί ένας αναστολέας DPP-4 στην αλλαγή του τρόπου ζωής και στη μετφορμίνη σε αυτόν τον πληθυσμό. Και πάλι, αυτή ήταν μια ισχυρή σύσταση που βασίζεται σε στοιχεία υψηλής βεβαιότητας.

Η προσθήκη αναστολέων DPP-4 σε σύγκριση με τη συνήθη φροντίδα δεν προσφέρει καμία διαφορά στη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες, το MACE, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, το εγκεφαλικό επεισόδιο, τη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (CHF), τη νοσηλεία, την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου ή τη σοβαρή υπογλυκαιμία.

Όταν επιλέγουν μια πρόσθετη θεραπεία, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα οφέλη, τις βλάβες και το κόστος των φαρμάκων, να κάνουν μια εξατομικευμένη αξιολόγηση της προτίμησης κάθε ασθενούς, του γλυκαιμικού ελέγχου, των συννοσηρών στόχων και του κινδύνου συμπτωματικής υπογλυκαιμίας. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην προσθήκη των αναστολέων SGLT-2 σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που έχουν επίσης καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια νεφρική νόσο, ενώ μπορεί να δώσουμε προτεραιότητα στην προσθήκη αγωνιστών GLP-1 σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού ή για τους οποίους η απώλεια βάρους είναι ένας σημαντικός στόχος θεραπείας».

Βιβλιογραφία

Drake T, et al. Newer Pharmacologic Treatments in Adults With Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Network Meta-analysis for the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2024;doi:10.7326/M23-1490.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr