ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Περίπου οι μισοί ανθρώποι που έχουν υπέρταση παρακολουθούν την αρτηριακή πίεση στο σπίτι

Λιγότεροι από τους μισούς ανθρώπους ηλικίας 50 έως 80 ετών που λαμβάνουν φάρμακα για την αρτηριακή πίεση ή έχουν μια πάθηση που σχετίζεται με την υπέρταση παρακολουθούν τακτικά την αρτηριακή πίεση (ΑΠ) στο σπίτι, σύμφωνα […]

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Συνεχής καταγραφή της αρτηριακής πίεσης με το “ηλεκτρονικό δέρμα”

Αυτές οι συσκευές κατέγραψαν την αρτηριακή πίεση με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Διάφορες συσκευές φυσιολογικής καταγραφής χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση ατόμων εκτός ιατρικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι περισσότερες τέτοιες «οικιακές» συσκευές παρακολούθησης είναι ογκώδεις, δυσάρεστες στη χρήση […]

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Υποκατάστατα αλατιού στην υπέρταση

Μια μετανάλυση επιβεβαιώνει τα οφέλη για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και τα κλινικά αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν στη μεγάλη μελέτη SSaSS. Η υπέρταση παραμένει η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας σε όλο τον κόσμο. Η […]

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ

Τι γίνεται όταν διακόπτονται οι ΑΜΕΑ και οι αποκλειστές αγγειοτασίνης λόγω υπερκαλιαιμίας;

Σε μια μελέτη παρατήρησης, η διακοπή αυτών των φαρμάκων συσχετίστηκε με αυξημένη θνησιμότητα. Όταν οι ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ΑΜΕΑ) ή αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (ARBs) εμφανίζουν υπερκαλιαιμία, αυτά […]

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Πρωί ή βράδυ πρέπει να παίρνετε τα αντιυπερτασικά φάρμακα; Καμία διαφορά σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη

Οι ασθενείς που έπαιρναν αντιυπερτασικά φάρμακα το βράδυ δεν εμφάνισαν καμία διαφορά στην εμφάνιση εμφράγματος του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιαγγειακού θανάτου σε σύγκριση μετους  ασθενείς που τα έπαιρναν το πρωί. Τα αποτελέσματα της μελέτης […]

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Το όφελος της εντατικής αντιυπερτασικής θεραπείας στα ηλικιωμένα άτομα

Εκατό ασθενείς θα πρέπει να πάρουν αντιυπερτασική θεραπεία επί 3 χρόνια για να αποφευχθεί ένα σημαντικό καρδιαγγειακό επεισόδιο. Διάφορες τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν δείξει ότι η εντατική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) μειώνει τον κίνδυνο για […]

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Ο συνδυασμός 3 αντιυπερτασικών φαρμάκων σε ένα χάπι ρυθμίζει τις περισσότερες περιπτώσεις υπέρτασης

Οι post hoc αναλύσεις μελετών υποδηλώνουν ότι η τριπλή θεραπεία χαμηλής δόσης βελτιώνει τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αρτηριακή πίεση (BP) έχουν επικεντρωθεί στα επίπεδα-στόχους, αλλά γενικά η ρύθμιση της […]

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς που παρουσιάζουν σοβαρή αύξηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να παίρνουν επιθετική αντιυπερτασική θεραπεία;

Ελλείψει κατευθυντήριων γραμμών, παραμένει στην κρίση του θεράποντος ιατρού το εάν θα πρέπει να θεραπεύονται ασθενείς που αναπτύσσουν σημαντικά αυξημένη αρτηριακή πίεση (ΑΠ) κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική μελέτη κοόρτης σε […]

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Πώς θα ζήσετε περισσότερα χρόνια εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη

Στα άτομα με διαβήτη τύπου 2, οι μειώσεις σε τέσσερις παράγοντες κινδύνου – γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (A1c), δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), συστολική αρτηριακή πίεση και λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL) – μπορούν να προσθέσουν από μήνες έως […]

pregnancy hypertension
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Ποιό είναι το καλύτερο αντιυπερτασικό για την υπέρταση στις εγκύους;

Σε μια μετανάλυση, η λαβηταλόλη μείωσε τους κινδύνους για σοβαρή υπέρταση, πρωτεϊνουρία και περιγεννητικό θάνατο. Η θεραπεία γυναικών με σοβαρή υπέρταση κυήσεως και προεκλαμψία μειώνει τον κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας της μητέρας και του βρέφους. […]