Υπέρταση
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης βελτιώθηκε από το 1999 έως το 2010, αλλά χειροτέρεψε προς το 2018

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν, οδήγησαν σε βελτιώσεις στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως το 2010. Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα μιας εθνικής […]

Αντιυπερτασικά φάρμακα
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Τα θειαζιδικά διουρητικά αυξάνουν ελαφρά το σάκχαρο αίματος

Ωστόσο, η αύξηση δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να είναι κλινικά σημαντική στους περισσότερους ασθενείς. Τα θειαζιδικά διουρητικά (θειαζίδες) είναι αντιυπερτασικά φάρμακα πρώτης γραμμής και ως εκ τούτου χορηγούνται σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών. Σε […]

Υπέρταση
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΔΟΞΟ: Η εντατική αντιυπερτασική θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο ορθοστατικής υπότασης

Η ορθοστατική υπόταση δεν πρέπει να θεωρείται ως λόγος για την αποφυγή ή την αποκλιμάκωση της αντιυπερτασικής θεραπείας, σύμφωνα με τους συγγραφείς μιας νέας συστηματικής ανασκόπησης των μελετών θεραπείας υπέρτασης. Οι ερευνητές εξέτασαν τις μελέτες […]

Υπέρταση
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Η γαστρική παράκαμψη (bypass) οδηγεί σε λιγότερα αντιυπερτασικά φάρμακα

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη, οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν χρειάζονταν λιγότερα φάρμακα BP από τους ασθενείς που έλαβαν μη χειρουργική θεραπεία. Σε παχύσαρκους ασθενείς με αρρύθμιστο διαβήτη, η βαριατρική χειρουργική επέμβαση βελτιώνει τον γλυκαιμικό έλεγχο και […]

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ

Αύξηση των θανάτων παγκοσμίως από υπερτασική καρδιοπάθεια και καρδιακή ανεπάρκεια

Οι αναλύσεις από τα δεδομένα των πιστοποιητικών θανάτου από το 1999 έως το 2018 δείχνουν μια ανησυχητική αύξηση από το 2011 στους θανάτους από καρδιακή ανεπάρκεια και από υπερτασική καρδιοπάθεια. Σε διάστημα 60 ετών από […]

Λιπώδης διήθηση ήπατος
ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Η λιπώδης διήθηση του ήπατος δεν είναι αθώα: έχει στενή σχέση με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Περίπου το 25% των ενηλίκων έχουν μη αλκοολική λιπώδη διήθηση ήπατος (NAFLD). Πρόκειται για την πιο συχνή χρόνια ηπατική νόσο στις βιομηχανικές χώρες. Τα άτομα με NAFLD έχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία αλλά […]

Ορθοστατική υπόταση
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Ορθοστατική υπόταση και διαταραχή του βαδίσματος

Η ορθοστατική υπόταση συσχετίστηκε με μικρότερη ταχύτητα βάδισης και μικρότερο μήκος βήματος σε μια πρόσφατη μελέτη. Τόσο η ορθοστατική υπόταση όσο και η διαταραχή της βάδισης βάζουν σε κίνδυνο για πτώση στο έδαφος τα ηλικιωμένα […]

Αρτηριακή πίεση
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Ισχύει και για τη φυσιολογική αρτηριακή πίεση: όσο χαμηλότερη τόσο καλύτερα

Σε άτομα με φυσιολογική συστολική αρτηριακή πίεση και  χωρίς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου έχει σημασία πόσο είναι το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης; Σε μια πρόσφατη μελέτη, συμμετείχαν 1457 άτομα χωρίς αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο και με φυσιολογική […]

Υπέρταση στους ηλικιωμένους
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Στους ηλικιωμένους θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια μείωσης των αντιυπερτασικων φαρμάκων

Σε μια πρόσφατη μελέτη, τα δύο τρίτα των ασθενών με υπέρταση διατήρησαν την καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης επί 12 εβδομάδες, παρότι η αντιυπερτασική τους θεραπεία μειώθηκε κατά ένα φάρμακο. Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει […]

αρτηριακή πίεση
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η άνοια και η γνωστική εξασθένηση είναι λιγότερο πιθανές όταν υπάρχει σωστή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Μια μετανάλυση έδειξε κάποιο όφελος, αλλά η μέση παρακολούθηση των ατόμων ήταν μικρή. Ορισμένες μελέτες δείχνουν μια μέτρια μείωση του κινδύνου για άνοια ή γνωστική εξασθένηση με τη θεραπεία της υπέρτασης, αλλά άλλες όχι. Αυτή […]