ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Το όφελος της εντατικής αντιυπερτασικής θεραπείας στα ηλικιωμένα άτομα

Εκατό ασθενείς θα πρέπει να πάρουν αντιυπερτασική θεραπεία επί 3 χρόνια για να αποφευχθεί ένα σημαντικό καρδιαγγειακό επεισόδιο. Διάφορες τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν δείξει ότι η εντατική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) μειώνει τον κίνδυνο για […]

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Ο συνδυασμός 3 αντιυπερτασικών φαρμάκων σε ένα χάπι ρυθμίζει τις περισσότερες περιπτώσεις υπέρτασης

Οι post hoc αναλύσεις μελετών υποδηλώνουν ότι η τριπλή θεραπεία χαμηλής δόσης βελτιώνει τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αρτηριακή πίεση (BP) έχουν επικεντρωθεί στα επίπεδα-στόχους, αλλά γενικά η ρύθμιση της […]

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς που παρουσιάζουν σοβαρή αύξηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να παίρνουν επιθετική αντιυπερτασική θεραπεία;

Ελλείψει κατευθυντήριων γραμμών, παραμένει στην κρίση του θεράποντος ιατρού το εάν θα πρέπει να θεραπεύονται ασθενείς που αναπτύσσουν σημαντικά αυξημένη αρτηριακή πίεση (ΑΠ) κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική μελέτη κοόρτης σε […]

ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Πώς θα ζήσετε περισσότερα χρόνια εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη

Στα άτομα με διαβήτη τύπου 2, οι μειώσεις σε τέσσερις παράγοντες κινδύνου – γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (A1c), δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), συστολική αρτηριακή πίεση και λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL) – μπορούν να προσθέσουν από μήνες έως […]

pregnancy hypertension
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Ποιό είναι το καλύτερο αντιυπερτασικό για την υπέρταση στις εγκύους;

Σε μια μετανάλυση, η λαβηταλόλη μείωσε τους κινδύνους για σοβαρή υπέρταση, πρωτεϊνουρία και περιγεννητικό θάνατο. Η θεραπεία γυναικών με σοβαρή υπέρταση κυήσεως και προεκλαμψία μειώνει τον κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας της μητέρας και του βρέφους. […]

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι από τον ασθενή, όταν γίνεται σωστά, είναι πιο αξιόπιστη από τη μέτρηση στο ιατρείο

Είναι γνωστό ότι η αρτηριακή πίεση παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα. Από δυετρόλεπτο σε δευτρεόλεπτο μπορεί να παρουσιάζει διαφορετική τιμή. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζονται πολλές μετρήσεις και ο υπολογισμός του μέσου όρου τους ώστε να έχουμε […]

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης στην όρθια θέση σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό και νεφρικό κίνδυνο

Οι νεαροί και οι μεσήλικες των οποίων η συστολική ΑΠ αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 6,5 mm Hg όταν σηκώθηκαν στην όρθια θέση ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν καρδιαγγειακά και νεφρικά επεισόδια αργότερα στη ζωή τους σε […]

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η εντατική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, αντίθετα με το αναμενόμενο, βελτιώνει την αιμάτωση του εγκεφάλου

Η εντατική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης σε στόχο μικρότερο από 120 mm Hg δεν συσχετίστηκε με μείωση της εγκεφαλικής αιμάτωσης σε σύγκριση με τον συνηθισμένο στόχο κάτω από 140 mm Hg σε μια υπομελέτη της […]

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ποιό είναι το πιο υγιεινό αλάτι;

Όταν αναφερόμαστε στο «κανονικό επιτραπέζιο αλάτι», εννοούμε συνήθως το χλωριούχο νάτριο, το οποίο αποτελεί επίσης ένα κύριο συστατικό συσκευασμένων και επεξεργασμένων τροφίμων. Η καλύτερη προσέγγιση για την εύρεση του “πιο υγιεινού αλατιού” – που σημαίνει […]

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η τακτική λήψη παρακεταμόλης αυξάνει την αρτηριακή πίεση σε ατομα με υπέρταση

Μετά από 2 εβδομάδες καθημερινής χρήσης παρακεταμόλης, η αρτηριακή πίεση αυξήθηκε σημαντικά σε ασθενείς με προϋπάρχουσα υπέρταση. Η παρακεταμόλη συνιστάται συχνά για την ανακούφιση από τον πόνο σε ασθενείς με υπέρταση, επειδή τα μη στεροειδή […]