Νέα θεραπεία πρώτης γραμμής για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. pylori)

Αποτελέσματα μελέτης φάσης ΙΙΙ για ένα τριπλό θεραπευτικό σχήμα με βάση τη ριφαμπουτίνη, που εγκρίθηκε πρόσφατα.

Η ριφαμπουτίνη (rifabutin) ανήκει στην ομάδα των αντιφυματικών-αντιμυκοβακτηριδιακών φαρμάκων και δρα μέσω της αναστολής της DNA-εξαρτώμενης RNA πολυμεράσης στα gram-θετικά και σε μερικά gram-αρνητικά βακτηρία, με αποτέλεσμα την καταστολή της σύνθεσης του RNA και το θάνατο των κυττάρων.

Η θεραπεία εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου (H. pylori) με τα συνήθη θεραπευτικά σχήματα, συνεχώς χάνει την αποτελεσματικότητά της, λόγω της ολοένα αυξανόμενης αντοχής στα αντιβιοτικά. Πιο συγκεκριμένα, η ταχέως αυξανόμενη αντοχή του ελικοβακτηριδίου στην κλαριθρομυκίνη, τη λεβοφλοξασίνη και την μετρονιδαζόλη οδήγησε σε συστάσεις να αποφεύγεται η εμπειρική χρήση τους σε θεραπείες συνδυασμού κατά του μικροοργανισμού.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, διαπιστώθηκε αποτελεσματικότητα και ασφάλεια με ένα νέο θεραπευτικό σχήμα βασισμένο στη ριφαμπουτίνη, η οποία πρόσφατα εγκρίθηκε από το FDA για τη θεραπεία του ελικοβακτηριδίου στους ενήλικες.

Σε αυτή τη χρηματοδοτούμενη από τους κατασκευαστές μελέτη φάσης ΙΙΙ που έγινε στις ΗΠΑ, συμμετείχαν 455 ασθενείς με δυσπεψία και επιβεβαιωμένη διάγνωση ελικοβακτηριδίου που δεν είχαν ακόμη λάβει θεραπεία γι’ αυτό. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να πάρουν θεραπεία με κάψουλες που περιείχαν ριφαμπουτίνη, αμοξικιλλίνη και ομεπραζόλη ή κάψουλες με αμοξικιλλίνη και ομεπραζόλη για 14 ημέρες. Οι συμμετέχοντες έπαιρναν 4 κάψουλες κάθε 8 ώρες. Το ποσοστό εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου στο σχήμα με τη ριφαμπουτίνη ήταν σημαντικά μεγαλύτερο (84%) συγκριτικά προς την άλλη ομάδα (58%). Ειδικά στους ασθενείς που επιβεβαιωμένα ακολούθησαν κατά γράμμα τη θεραπεία, το ποσοστό εκρίζωσης ήταν 90% έναντι 65%, αντίστοιχα. Δεν διαπιστώθηκε καθόλου αντοχή του ελικοβακτηριδίου στη ριφαμπουτίνη και οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ίδιες στις δυο ομάδες.

Η διαδεδομένη αντοχή στα διάφορα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου έχει οδηγήσει σε απαράδεκτα χαμηλά ποσοστά εκρίζωσης στην κλινική πράξη. Επειδή το αντιβιόγραμμα δεν είναι εξετάσεις ρουτίνας στην περίπτωση του ελικοβακτηριδίου, χρειαζόμαστε επειγόντως ένα νέο θεραπευτικό σχήμα. Ο τριπλός συνδυασμός με βάση τη ριφαμπουτίνη αφήνει υποσχέσεις ως εμπειρική θεραπεία πρώτης γραμμής: είναι αποτελεσματικός, δεν έχει σημαντικές παρενέργειες  και δεν υπάρχει αντοχή από το ελικοβακτηρίδιο.

Περισσότερες μελέτες θα χρειαστούν για να γίνει σύγκριση αυτού του νέου τριπλού συνδυασμού με τα τρέχοντα τετραπλά σχήματα.

Βιβλιογραφία

Graham DY et al. Rifabutin-based triple therapy (RHB-105) for Helicobacter pylori eradication: A double-blind, randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2020 May 5

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr