Η δαπαγλιφλοζίνη αποτελεσματική σε όλα τα στάδια του διαβήτη σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως

Μια λεπτομερής ανάλυση των υποομάδων φέρνει ένα θετικό μήνυμα σχετικά με αυτό το φάρμακο.

Στη μελέτη DAPA-HF, η δαπαγλιφλοζίνη, που είναι αναστολέας των μεταφορέων νατρίου-γλυκόζης 2 (SGLT2), μείωσε τους κινδύνους για καρδιαγγειακό θάνατο και επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας ενώ επίσης βελτίωσε τα συμπτώματα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF). Αν και αυτό το φάρμακο είχε αρχικά εγκριθεί ως θεραπεία για τον διαβήτη, το 54% των 4744 συμμετεχόντων στη μελέτη δεν είχαν διαβήτη.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν τώρα μια προκαθορισμένη, ανάλυσης υποομάδων αυτής της τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο μελέτης, για να αξιολογήσουν την επίδραση της δαπαγλιφλοζίνης ανάλογα με το αν οι συμμετέχοντες είχαν διαβήτη (ιστορικό διαβήτη ή γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη [HgbA1c] ≥6,5%, n = 2139), προδιαβήτη (HgbA1c, 5,7% –6,5%; n = 1748) ή καθόλου διαβήτη (HgbA1c, <5,7%; n = 839).

Οι ασθενείς που είχαν διαβήτη, είχαν πιο προχωρημένα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας (τάξη III ή IV της Νέας Υόρκης, 36% έναντι 29%) και είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι ισχαιμικής αιτιολογίας (62% έναντι 51%). Στο τέλος της μελέτης (εύρος μέσης παρακολούθησης, 16,6-18,0 μήνες), οι μειώσεις κινδύνου από τη δαπαγλιφλοζίνη ήταν σημαντικές και παρόμοιες σε όλες τις υποομάδες, δηλαδή των ατόμων με διαβήτη, με προδιαβήτη και των μη διαβητικών (αναλογίες κινδύνου, 0,75, 0,74 και 0,67, αντίστοιχα). Οι δυο από τις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου, δηλαδή η αφυδάτωση και η επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, δεν διέφεραν ανάλογα με τη θεραπεία ή την κατάσταση του διαβήτη.

Τώρα που το FDA ενέκρινε τη δαπαγλιφλοζίνη για την καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι του διαβήτη, το φάρμακο εισήλθε στο μεγάλο φάσμα θεραπευτικών παρεμβάσεων που έχουν ένδειξη γι’ αυτό το σύνδρομο.

Για τους κλινικούς ιατρούς, χρήσιμη θα ήταν η δημοσίευση συγκεκριμένων οδηγιών σχετικά με την ασφαλή έναρξη της θεραπείας και της ταυτόχρονης μείωσης της δόσης των διουρητικών αγκύλης, αφού οι αναστολείς SGLT2 προκαλούν γλυκοζουρία και μείωση του όγκου. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των μελετών αναστολέων SGLT2 σε καρδιακή ανεπάρκεια με φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης, συμπεριλαμβανομένων των DELIVER (δαπαγλιφλοζίνη) και EMPEROR-Preserved (εμπαγλιφλοζίνη).

Βιβλιογραφία

John J V McMurray, et al. Dapagliflozin in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2019 Nov 21;381(21):1995-2008

Petrie MC et al. Effect of dapagliflozin on worsening heart failure and cardiovascular death in patients with heart failure with and without diabetes. JAMA 2020 Mar 27; 323:1353

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr