Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση από τη Διεθνή Εταιρεία Υπέρτασης

Τα νέα τεύχη Ιουνίου του Hypertension και του Journal of Hypertension αρχίζουν με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση από τη Διεθνή Εταιρεία Υπέρτασης (International Society of Hypertension – ISH).

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές συστάσεις των οδηγιών της ISH αντικατοπτρίζουν αυτές που εκδίδονται από τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές εταιρείες, αλλά υπάρχουν επίσης ορισμένες διαφορές. Μεγάλη προσοχή, για παράδειγμα, έχει δοθεί στην ανάγκη για τους γιατρούς να λάβουν τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η χαμηλή τήρηση της θεραπείας στην κακή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης παγκοσμίως. Ένα άλλο καινοτόμο στοιχείο, στην ενότητα που αφιερώνεται στις αλλαγές στον τρόπο ζωής, είναι η επικέντρωση στα μέσα μείωσης του στρες (διαλογισμός, γιόγκα, κ.λπ.), το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί σε άλλες οδηγίες οι οποίες συνήθως απορρίπτουν αυτήν την προσέγγιση λόγω της αδυναμίας πραγματοποίησης αξιόπιστης μελέτης. Τέλος, οι οδηγίες της ISH απέφυγαν να κάνουν το ίδιο σφάλμα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες παρέλειψαν να αναφέρουν ότι η πιο λογική προσέγγιση δεν είναι να πάμε αμέσως από έναν διπλό συνδυασμό σε τριπλή θεραπεία, αλλά μάλλον να χρησιμοποιήσουμε ένα ενδιάμεσο βήμα από θεραπεία διπλού συνδυασμού χαμηλής δόσης σε θεραπεία διπλού συνδυασμού υψηλής δόσης. Αυτό παρέχει στους γιατρούς μεγαλύτερη ευελιξία στη θεραπεία, δημιουργώντας έτσι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για όλους τους ιατρούς παγκοσμίως.

Κύρια σημεία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Η διάγνωση της υπέρτασης γίνεται όταν η συστολική αρτηριακή πίεση ενός ατόμου (SBP) στο γραφείο ή στην κλινική είναι > 140 mm Hg ή / και η διαστολική αρτηριακή πίεση (DBP) είναι ≥90 mm Hg μετά από επαναλαμβανόμενες εξετάσεις και μετρήσεις.

Όποτε είναι δυνατόν, η διάγνωση δεν πρέπει να πραγματοποιείται σε μία μόνο επίσκεψη στο γραφείο. Συνήθως απαιτούνται 2-3 επισκέψεις γραφείου σε διαστήματα 1-4 εβδομάδων (ανάλογα με το επίπεδο της BP) για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της υπέρτασης. Η διάγνωση μπορεί να γίνει σε μία μόνο επίσκεψη, εάν η BP είναι > 180/110 mm Hg και υπάρχουν ενδείξεις καρδιαγγειακής νόσου (CVD).

Εάν είναι δυνατό και διαθέσιμο, η διάγνωση της υπέρτασης πρέπει να επιβεβαιωθεί με μέτρηση της BP εκτός γραφείου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΚΓ
Εξετάσεις αίματος: Νάτριο, κάλιο, κρεατινίνη ορού και εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR). Εάν υπάρχει η δυνατότητα, προφίλ λιπιδίων και γλυκόζη νηστείας.
Εξέταση ούρων: Εξέταση ούρων με dipstick
ΗΚΓ 12-απαγωγών: Ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής, υπερτροφίας αριστερής κοιλίας (LVH), ισχαιμικής καρδιακής νόσου.

Επιπρόσθετες εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν όπου κρίνεται αναγκαίο για την αξιολόγηση και επιβεβαίωση υποψίας HMOD, συνυπάρχουσας νόσου ή / και δευτεροπαθούς υπέρτασης.

Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα διαβάσετε αφού στο περιοδικό Hypertension ή στο Journal of Hypertension.

Βιβλιογραφία

Thomas Unger, Claudio Borghi, Fadi Charchar, Nadia A. Khan, Neil R. Poulter, Dorairaj Prabhakaran, Agustin Ramirez, Markus Schlaich, George S. Stergiou, et al. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. Hypertension. 2020;75:1334–1357

Anna Dominiczak, Giuseppe Mancia. Joint Editorial for the International Society of Hypertension Guidelines. Hypertension. 2020;75:1419

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr