Η άνοια και η γνωστική εξασθένηση είναι λιγότερο πιθανές όταν υπάρχει σωστή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Μια μετανάλυση έδειξε κάποιο όφελος, αλλά η μέση παρακολούθηση των ατόμων ήταν μικρή.

Ορισμένες μελέτες δείχνουν μια μέτρια μείωση του κινδύνου για άνοια ή γνωστική εξασθένηση με τη θεραπεία της υπέρτασης, αλλά άλλες όχι. Αυτή η μετανάλυση 12 τυχαιοποιημένων μελετών (92.135 συμμετέχοντες) αντιυπερτασικής θεραπείας σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο ή με άλλα αντιυπερτασικά ή με υψηλότερους στόχους αρτηριακής πίεσης, διεξήχθη για να διερευνηθεί αυτή η σχέση. Η μέση αρχική πίεση του αίματος ήταν 154/83 mm Hg και η μέση παρακολούθηση ήταν 4,1 χρόνια.

Η μείωση της αρτηριακής πίεσης με αντιυπερτασικά φάρμακα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης άνοιας ή νοητικής εξασθένησης (7,0%) συγκριτικά προς τις  ομάδες ελέγχου (7,5%). Σε μελέτες που ανέφεραν ηπιότερες μορφές γνωστικής εξασθένησης ξεχωριστά, η συχνότητα εμφάνισης σε ασθενείς που έλαβαν ενεργή θεραπεία ήταν 20,2% και 21,1% σε ασθενείς ελέγχου.

Αν και αυτά τα αποτελέσματα ήταν στατιστικά σημαντικά, το μέγεθος του μειωμένου κινδύνου για άνοια ή γνωστική εξασθένηση ήταν στην καλύτερη περίπτωση μικρό. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι η διάρκεια της παρακολούθησης μπορεί να ήταν πολύ μικρή για να παρατηρηθεί ένα πιο εντυπωσιακό όφελος στις νοητικές λειτουργίες. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις για τη θεραπεία της υπέρτασης καθοδηγούνται από τα ήδη τεκμηριωμένα οφέλη που έχει η μείωση της αρτηριακής πίεσης στο καρδιαγγειακό σύστημα και τους νεφρούς.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr