Ισχύει και για τη φυσιολογική αρτηριακή πίεση: όσο χαμηλότερη τόσο καλύτερα

Σε άτομα με φυσιολογική συστολική αρτηριακή πίεση και  χωρίς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου έχει σημασία πόσο είναι το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης;

Σε μια πρόσφατη μελέτη, συμμετείχαν 1457 άτομα χωρίς αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο και με φυσιολογική συστολική αρτηριακή πίεση, δηλαδή κάτω του 130 mmHg. Ξεκινώντας από το επίπεδο συστολικής αρτηριακής πίεσης 90 mmHg, υπήρχε μια σταδιακή αύξηση του επιπολασμού των παραδοσιακών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, του φορτίου ασβεστίου (calcium score) και του καρδιαγγειακού κινδύνου. Για κάθε αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 10 mmHg, υπήρχε 53% μεγαλύτερος κίνδυνος για αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο.

Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της διατήρησης των βέλτιστων επιπέδων συστολικής αρτηριακής πίεσης, καθώς και των βέλτιστων τιμών των άλλων παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου.

Βιβλιογραφία

Seamus P. Whelton, et al. Association of Normal Systolic Blood Pressure Level With Cardiovascular Disease in the Absence of Risk Factors. JAMA Cardiol. Published online June 10, 2020.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr