Για τη διακοπή του καπνίσματος συνιστάται η χορήγηση βαρενικλίνης

Η βαρενικλίνη (Champix) είναι ένας αγωνιστής των νικοτινικών υποδοχέων ακετυλοχολίνης και χρησιμοποιείται στη θεραπεία διακοπής του καπνίσματος. Μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα και μειώνει επίσης την απόλαυση από το τσιγάρο και τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα.

Στις νέες οδηγίες της Αμερικανικής Θωρακικής Εταιρείας που δημοσιεύθηκαν στο American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, η βαρενικλίνη συνιστάται να προτιμάται έναντι του patch νικοτίνης και της βουπροπιόνης στους ενήλικες που προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα.

Μεταξύ των άλλων συστάσεων:

Η βαρενικλίνη να προτιμάται έναντι του patch σε ασθενείς με κάποια συνυπάρχουσα ψυχιατρική πάθηση και για εκείνα τα άτομα που δεν είναι έτοιμα να διακόψουν το κάπνισμα.

Για ασθενείς που ξεκινούν τη θεραπεία διακοπής καπνίσματος με φάρμακο (π.χ. βαρενικλίνη, patch νικοτίνης, βουπροπιόνη), συνιστάται διάρκεια θεραπείας μεγαλύτερη από 12 εβδομάδες.

Η βαρενικλίνη προτιμάται έναντι των ηλεκτρονικών τσιγάρων στη θεραπεία διακοπής του καπνίσματος.

Τέλος, ο συνδυασμός βαρενικλίνης με patch νικοτίνης είναι προτιμότερος έναντι της μονοθεραπείας με βαρενικλίνη.

Βιβλιογραφία

Frank T. Leone, et al. Initiating Pharmacologic Treatment in Tobacco-Dependent Adults. An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med Vol 202, Iss 2, e5–e31, Jul 15, 2020

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr