Πόσο είναι το όφελος σε αριθμούς από την θεραπεία με στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη;

Σε μια πρόσφατη μετανάλυση, υπολογίστηκε πόσος χρόνος πρέπει να περάσει από την έναρξη θεραπείας με στατίνες για την πρόληψη ενός πρώτου σοβαρού καρδιαγγειακού επεισοδίου σε ηλικιωμένους.

Συμπεριλήφθηκαν 8 τυχαιοποιημένες μελέτες που περιελάμβαναν 65.000 ενήλικες. Η μέση ηλικία κυμαινόταν από 55 έως 69 έτη και η μέση διάρκεια παρακολούθησης κυμαινόταν από 2 έως 6 χρόνια. Μόνο μία μελέτη έδειξε όφελος στη θνησιμότητα από τη θεραπεία με στατίνη. Τα οφέλη των στατινών αυξάνονταν σταθερά όσο μεγαλύτερη ήταν η παρακολούθηση: Η θεραπεία 100 ατόμων με στατίνες για 1, 3 και 5 χρόνια απέτρεψε 0,3, 1,3 και 2,5 καρδιαγγειακά επεισόδια, αντίστοιχα. Συνολικά, 100 ενήλικες πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία για 2,5 χρόνια για να αποφευχθεί 1 καρδιαγγειακό επεισόδιο.

Αυτή η μετανάλυση υπογραμμίζει τους περιορισμούς της συνταγογράφησης των στατινών στην πρωτογενή πρόληψη. Χρειάστηκαν 2,5 χρόνια θεραπείας 100 ηλικιωμένων ατόμων για να αποφευχθεί 1 μείζον καρδιαγγειακό επεισόδιο και δεν υπήρχε όφελος θνησιμότητας. Φαίνεται λοιπόν ότι οι στατίνες για την πρωτογενή πρόληψη στους ηλικιωμένους ωφελούν μόνο όσους έχουν προσδόκιμο ζωής άνω των 2,5 ετών.

Βιβλιογραφία

Yourman LC et al. Evaluation of time to benefit of statins for the primary prevention of cardiovascular events in adults aged 50 to 75 years: A meta-analysis. JAMA Intern Med 2020 Nov 16

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr