Θεραπεία συνδυασμού 2 φαρμάκων για τους ασθενείς που νοσηλεύονται με COVID-19

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη, ο συνδυασμός μπαρισιτινίμπης (baricitinib) με ρεμδεσιβίρη (remdesivir) μείωσε τον χρόνο ανάρρωσης κατά 1 ημέρα σε σύγκριση με μονοθεραπεία με ρεμδεσιβίρη.

Οι ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη COVID-19 έχουν μια ανεξέλεγκτη φλεγμονώδη απόκριση και αυξημένα επίπεδα κυτοκινών. Η μπαρισινίμπη, ένας αναστολέας της κινάσης Janus (JAK), αποκλείει τη σηματοδότηση των κυτοκινών και μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματική κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2. Για να εκτιμηθεί εάν η προσθήκη μππαρισιτινίμπης στη ρεμδεσιβίρη βελτιώνει τα αποτελέσματα, 1033 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με COVID-19 τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν μπαρισιτινίμπη συν ρεμδεσιβίρη (συνδυαστική θεραπεία) ή μονοθεραπεία με ρεμδεσιβίρη στη μελέτη ACTT-2.

Μεταξύ όλων των ασθενών, ο μέσος χρόνος έως την ανάρρωση ήταν 7 ημέρες (συνδυαστική θεραπεία) ή 8 ημέρες (με ρεμδεσιβίρη). Στους 216 ασθενείς που χρειάστηκαν οξυγόνο υψηλής ροής ή μη επεμβατικό αερισμό, ο μέσος χρόνος έως την ανάρρωση ήταν 10 ημέρες (συνδυασμός) ή 18 ημέρες (ρεμδεσιβίρη). Η νέα χρήση οξυγόνου ή μηχανικού αερισμού ήταν λιγότερο πιθανή στην ομάδα συνδυασμού από την ομάδα της ρεμδεσιβίρης, όπως και οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και οι νέες λοιμώξεις. Η θνησιμότητα στις 28 ημέρες ήταν 5,1% (συνδυασμός) και 7,8% (ρεμδεσιβίρη, λόγος κινδύνου: 0,65, διάστημα εμπιστοσύνης 95%, 0,39-1,09). Μεταξύ των 223 συμμετεχόντων που έλαβαν γλυκοκορτικοειδή επειδή πληρούσαν τις κλινικές ενδείξεις, η ανάκαμψη ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες θεραπείας (λόγος συχνοτήτων: 1,06).

Η μπαρισιτινίμπη, όταν προστέθηκε στη ρεμδεσιβίρη, επιτάχυνε το χρόνο για ανάρρωση κατά 1 ημέρα – και το αποτέλεσμα ήταν πιο έντονο στην υποομάδα που χρειάστηκε οξυγόνο υψηλής ροής ή μη επεμβατικό αερισμό. Πώς πρέπει αυτό να επηρεάσει την κλινική πρακτική με δεδομένο το όφελος θνησιμότητας που εμφανίζεται με τη δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς που χρειάζονται αναπνευστική υποστήριξη; Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται με COVID-19 που χρειάζονται χορήγηση οξυγόνου, θα χορηγηθεί ο συνδυασμός μπαρισιττινίμπης με ρεμδεσιβίρη στην σπάνια περίπτωση ασθενούς που έχει αντένδειξη στη δεξαμεθαζόνη.

Το ACTT-4, μια μελέτη που συγκρίνει το μπαρισιτινίμπη με τη δεξαμεθαζόνη (το καθένα σε συνδυασμό με τη ρεμδεσιβίρη) ξεκινά τώρα.

Βιβλιογραφία

Kalil AC et al. Baricitinib plus remdesivir for hospitalized adults with Covid-19. N Engl J Med 2020 Dec 11.

The RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 — Preliminary Report. N Engl J Med July 17, 2020.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr