Πόσο διαρκεί η ανοσία μετά τη λοίμωξη από κορωνοϊό;

Σε μια μελέτη που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ύπαρξη αντι-ακιδικών  ή αντι-νουκλεοκαψιδιακών αντισωμάτων IgG  συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο επανεμφάνισης SARS-CoV-2 για τουλάχιστον 6 μήνες.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο διαρκεί και σε τι βαθμό η προστασία από τα αντισώματα έναντι της επαναμόλυνσης με SARS-CoV-2 . Για να γίνει καλύτερα κατανοητή αυτή η σχέση, διεξήχθη μια προοπτική μελέτη η οποία αξιολόγησε τη συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης SARS-CoV-2 με PCR σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε τέσσερα νοσοκομεία του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Μετρήθηκαν αρχικά τα αντισώματα κατά της ακίδας (πρωτογενής ανάλυση) και τα αντι-νουκλεοκαψιδιακά IgG αντισώματα σε περισσότερα από 12.000 μέλη του προσωπικού τα οποία στη συνέχεια παρακολουθήθηκαν μέχρι και 31 εβδομάδες.

Κατά την έναρξη, το 90,6% των ατόμων ήταν οροαρνητικά και το 9,4% ήταν οροθετικά για αντι-ακιδικά αντισώματα IgG. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 223 οροαρνητικά άτομα διαπιστώθηκαν PCR-θετικά για SARS-CoV-2 (1,09 ανά 10.000 ημέρες σε κίνδυνο) σε σύγκριση με 2 άτομα που ήταν θετικά για αντι-ακιδικά αντισώματα (0,13 ανά 10.000 ημέρες σε κίνδυνο). Η συχνότητα εμφάνισης συμπτωματικής λοίμωξης με θετική PCR σε οροαρνητικά άτομα ήταν 0,6 ανά 10.000 ημέρες σε κίνδυνο. Μεταξύ αυτών που ήταν θετικά για αντι-ακιδικά και αντι-νουκλεοκαψιδιακά αντισώματα, η συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεως ήταν αντιστρόφως ανάλογη με τους τίτλους αντισωμάτων. Ο αριθμός ημερών μεταξύ των αρχικών συμπτωμάτων ή της οροθετικότητας και των πιθανών θετικών αποτελεσμάτων PCR κυμαινόταν από 160 έως 199.

Οι γνώσεις μας σχετικά με την ανοσία μετά τη λοίμωξη από SARS-CoV-2 αυξάνονται σταδιακά. Αυτή η μελέτη παρέχει χρήσιμες (αν και μη ολοκληρωμένες) απαντήσεις δείχνοντας ότι η ύπαρξη και ο τίτλος των αντι-ακιδικών ή αντι-νουκλεοκαψιδιακών IgG αντισωμάτων συσχετίζονται με προστασία έναντι της επαναμόλυνσης που διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες. Η επαναμόλυνση στα οροθετικά άτομα της μελέτης ήταν ασυνήθιστη και ασυμπτωματική. Είναι η ύπαρξη αντισωμάτων ένδειξη προστασίας έναντι μελλοντικής λοίμωξης από κορωνοϊό; Μια πιο μακροπρόθεσμη παρακολούθηση θα συμβάλει για να έχουμε μια καλύτερη απάντηση.

Βιβλιογραφία

Lumley SF et al. Antibody status and incidence of SARS-CoV-2 infection in health care workers. N Engl J Med 2020 Dec 23

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr