Σε νοσηλευμένους ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη COVID-19 τα κορτικοστεροειδή δείχνουν ότι μειώνουν τη θνητότητα

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των κορτικοστεροειδών σε ασθενείς με λοίμωξη 2019-nCoV εξακολουθούν να είναι υπό συζήτηση. Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες (RCT) και μια καλά οργανωμένη μετα-ανάλυση σχετικά με τη χρήση κορτικοστεροειδών σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Αυτή η μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών της θεραπείας με κορτικοστεροειδή πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με διαφορετική σοβαρότητα της νόσου για την αξιολόγηση της επίδρασης στην επιβίωση.

Αναλύθηκαν τυχαιοποιημένες μελέτες ενήλικων ασθενών με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια που οφείλετο σε λοίμωξη COVID-19, οι οποίοι έλαβαν κορτικοστεροειδή σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν το ποσοστό θανάτων.

Συμπεριλήφθηκαν 5 τυχαιοποιημένες μελέτες με 7.692 ασθενείς. Η συνολική θνητότητα των ασθενών που έλαβαν κορτικοστεροειδή ήταν ελαφρώς αλλά σημαντικά χαμηλότερη από τη θνητότητα των μαρτύρων (26% έναντι 28%, σχετικός κίνδυνος 0,89 [95% διάστημα εμπιστοσύνης {CI} 0,82-0,96], p= 0,003 ). Το ίδιο ευεργετικό αποτέλεσμα βρέθηκε στην υποομάδα ασθενών που χρειάστηκαν μηχανικό αερισμό (σχετικός κίνδυνος=0,85 [95% CI 0,72-1,00], p = 0,05, αριθμός που απαιτείται για τη θεραπεία {NNT} = 19).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, τα κορτικοστεροειδή αύξησαν τη θνητότητα στην υποομάδα των ασθενών που δεν χρειάζονταν οξυγόνο (17% έναντι 13%, σχετικός κίνδυνος = 1,23 [95% CI 1,00-1,62], p =0,05 αριθμός που απαιτείται για να βλάψει {NNH} = 29 ). Οι μελέτες για σύγκριση μεταξύ μηχανικά αεριζόμενων υποομάδων και εκείνων που δεν χρειάζονται οξυγόνο επιβεβαίωσαν ότι η θεραπεία με κορτικοστεροειδή είχε στατιστικά σημαντική διαφορετική επίδραση στην επιβίωση. Οι ασθενείς που έλαβαν κορτικοστεροειδή είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο ανάγκης για μηχανικό αερισμό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα κορτικοστεροειδή μπορούν να είναι μια επιλογή σε ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη με COVID-19, αλλά πρέπει να αποθαρρύνονται σε ασθενείς που δεν χρειάζονται θεραπεία με οξυγόνο. Σαφώς και απαιτούνται περισσότερες μελέτες πριν από την καθιέρωση αυτής της θεραπείας παγκοσμίως.

Βιβλιογραφία

Pasin L, Navalesi P, Zangrillo A, et al. Corticosteroids for Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) With Different Disease Severity: A Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2021 Feb;35(2):578-584.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr