Πάνω από τις μισές περιπτώσεις μετάδοσης COVID οφείλονται σε ασυμπτωματικά άτομα

Καθώς τα κρούσματα COVID-19 αυξάνονται και οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται με βραδύ ρυθμό, οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν να αναζητούν πρόσθετους τρόπους για να μετριάσουν την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού.

Τώρα, μια μελέτη μοντελοποίησης εκτιμά ότι περισσότερες από τις μισές μεταδόσεις προέρχονται από ασυμπτωματικά άτομα, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να προστατευθούμε αποφεύγοντας μόνο τα άτομα που έχουν συμπτώματα, αλλά ότι ο οποιοσδήποτε που συναντάμε μπορεί να μας μεταδόσει τη λοίμωξη, όσο υγιής και αν φαίνεται.

Η μελέτη του Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για το βέλτιστο έλεγχο της πανδημίας, τα προστατευτικά μέτρα όπως η κάλυψη του προσώπου με μάσκα και η κοινωνική αποστασιοποίηση θα πρέπει να συμπληρωθούν με στρατηγική εργαστηριακών εξετάσεων των δυνητικά εκτεθειμένων αλλά ασυμπτωματικών ατόμων.

Με βάση τα δεδομένα από αρκετές μελέτες COVID-19 μέχρι τώρα, το αναλυτικό μοντέλο του CDC υποθέτει στην αρχή ότι η μολυσματικότητα κορυφώνεται στο μέσο σημείο έναρξης των συμπτωμάτων και ότι το 30% των μολυσμένων ατόμων δεν αναπτύσσουν ποτέ συμπτώματα, αλλά παρόλα αυτά είναι κατά 75% το ίδιο μολυσματικά όσο και αυτά που παρουσιάζουν εμφανή συμπτώματα.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές μοντελοποίησαν πολλαπλά σενάρια μετάδοσης που βασίζονται σε είτε προσυμπτωματικά είτε ασυμπτωματικά άτομα, υποθέτοντας διαφορετικές επωάσεις και μολυσματικές περιόδους, και ποικίλους αριθμούς ημερών από το σημείο της μόλυνσης έως την έναρξη των συμπτωμάτων.

Όταν συνδυάστηκαν, τα μοντέλα προέβλεψαν ότι το 59% του συνόλου των μεταδόσεων προήλθε από άτομα που δεν είχαν συμπτώματα: 35% από τα προσυμπτωματικά άτομα και 24% από άτομα που δεν παρουσίασαν ποτέ συμπτώματα, είχαν δηλαδή ασυμπτωματική λοίμωξη.

Τα ευρήματα συμπληρώνουν εκείνα μιας προηγούμενης ανάλυσης του CDC.

Βιβλιογραφία

Johansson MA, Quandelacy TM, Kada S, et al. SARS-CoV-2 Transmission From People Without COVID-19 Symptoms. JAMA Netw Open. 2021;4(1):e2035057. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.35057

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr