Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής: πόσο συχνά πρέπει να παρακολουθείται;

Περισσότερα από τα μισά μικρά ανευρύσματα κοιλιακής αορτής είχαν αργή ανάπτυξη, κάτι που μπορεί να επιτρέψει λιγότερο συχνή παρακολούθηση.

Σε ηλικιωμένους ασθενείς με μικρά ανευρύσματα κοιλιακής αορτής (AAA), το καλύτερο διάστημα παρακολούθησης είναι ασαφές. Οι περισσότεροι ασθενείς υποβάλλονται κάθε χρόνο σε αξιολόγηση της μέγιστης εγκάρσιας διαμέτρου (MTD). Παρόλο που πολλοί κλινικοί γιατροί χρησιμοποιούν τώρα το υπερηχογράφημα για την παρακολούθηση των AAA, σε αυτή τη μελέτη παρατήρησης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αξονική τομογραφία (CT) για να αξιολογήσουν τα ποσοστά αύξησης του μεγέθους σε 254 ασθενείς (μέση ηλικία 71 ετών) με μικρά ΑΑΑ (MTDs: γυναίκες, 3,5–4,5 cm, άνδρες 3,5–5,0 cm). Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε CT αξιολόγηση της MTD κάθε 6 μήνες επί 2 χρόνια.

Ο μέσος ρυθμός αύξησης ήταν 0,17 cm ετησίως. Δέκα τοις εκατό των ΑΑΑ δεν παρουσίασαν ουσιαστικά καμία ανάπτυξη (<0,05 cm ετησίως), το 62% παρουσίασε αργή ανάπτυξη (0,05-0,25 cm ετησίως) και το 28% παρουσίασε γρήγορη ανάπτυξη (> 0,25 cm ανά έτος). Κανένας ασθενής με MTD <4,25 cm δεν έφτασε το όριο για χειρουργική επέμβαση (5,0 cm για γυναίκες και 5,5 cm για άνδρες) κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των 2 ετών.

Αυτά τα αποτελέσματα ενδεχομένως υποστηρίζουν ένα διάστημα τουλάχιστον 2 ετών για την παρακολούθηση με αξονική τομογραφία των ασθενών με μικρότερα ΑΑΑ, αλλά αυτό το συμπέρασμα μπορεί να είναι πρόωρο. Οι συγγραφείς του editorial σημειώνουν ότι τα AAA μπορούν να ταξινομηθούν με ασφάλεια ως «αργά αυξανόμενα» μόνο με συχνότερη επαναλαμβανόμενη απεικόνιση μετά την αρχική διάγνωση. Επιπλέον, το άγχος των ασθενών μπορεί να αυξηθεί με τα μεγαλύτερα διαστήματα παρακολούθησης. Τέλος, κάθε πρωτόκολλο που βασίζεται σε ακριβή αξιολόγηση της MTD, είτε μέσω αξονικής τομογραφίας είτε με υπερηχογράφημα, απαιτεί υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας εξέτασης – επανεξέτασης- κάτι που μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμο.

Βιβλιογραφία

Olson SL et al. Evaluating growth patterns of abdominal aortic aneurysm diameter with serial computed tomography surveillance. JAMA Surg 2021 Feb 17; [e-pub]. (https://doi.org/10.1001/jamasurg.2020.7190)

Kim GY and Corriere MA. Balancing watching vs waiting during imaging surveillance of small abdominal aortic aneurysms. JAMA Surg 2021 Feb 17; [e-pub].

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr