Υπάρχει προστατευτική ανοσία μετά από λοίμωξη COVID-19 και πόσο διαρκεί;

Στην Αυστρία, η λοίμωξη κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος COVID-19 προσέφερε 91% προστασία από την εκ νέου μόλυνση κατά το δεύτερο κύμα.

Υπάρχει διαρκής συζήτηση για το μέγεθος και τη διάρκεια της προστατευτικής ανοσίας σε όσους αναρρώνουν από COVID-19. Σε μια πληθυσμιακή μελέτη που χρησιμοποίησε δεδομένα από το εθνικό σύστημα αναφοράς λοίμωξης SARS-CoV-2 στην Αυστρία, έγινε διερεύνηση αυτού του ζητήματος. Εξετάστηκαν τα ποσοστά επαναμόλυνσης κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος COVID-19 (μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου 2020) μεταξύ 14.840 ατόμων που είχαν αναρρώσει από το COVID-19 κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος (μεταξύ Φεβρουαρίου και 30 Απριλίου 2020) σε σύγκριση με τα ποσοστά πρωτογενούς μόλυνσης στον υπόλοιπο Αυστριακό πληθυσμό 8,9 εκατομμυρίων.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος, η επιβεβαιωμένη με PCR SARS-CoV-2 θετικότητα αναφέρθηκε σε 40 αναρρώσαντες από το πρώτο κύμα (0,27%) και σε 253.581 άτομα στο γενικό πληθυσμό (2,85%, λόγος κινδύνου 0,09). Οι νέες λοιμώξεις εμφανίστηκαν κατά μέσο όρο 212 ημέρες μετά τις πρωτογενείς λοιμώξεις. Από τους 40 ασθενείς στους οποίους επανεμφανίστηκαν, 8 και 5 νοσηλεύτηκαν κατά το πρώτο και το δεύτερο κύμα, αντίστοιχα. Οι τέσσερεις χρειάστηκαν νοσηλεία και στα δύο κύματα.

Υποθέτοντας ότι οι αναρρώσαντες εκτέθηκαν στο COVID-19 με τον ίδιο ρυθμό με τους ανθρώπους του γενικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος, η μείωση του κινδύνου εμφάνισης εκ νέου μόλυνσης ήταν πάνω από 90%. Αυτό το προστατευτικό αποτέλεσμα διήρκεσε τουλάχιστον 7 μήνες στη συντριπτική πλειονότητα των αναρρωσάντων. Με βάση αυτά τα δεδομένα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αναμνηστικούς εμβολιασμούς σε αναρρώσαντες από COVID-19 (ιδιαίτερα όταν τα εμβόλια εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή σε παγκόσμιο επίπεδο).

Βιβλιογραφία

Pilz S et al. SARS-CoV-2 re-infection risk in Austria. Eur J Clin Invest 2021 Feb 13; [e-pub].

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr