Επίπεδο αρτηριακής πίεσης και καρδιαγγειακός κίνδυνος: υπάρχει πολύ ισχυρή συσχέτιση

Όσο χαμηλότερη η αρτηριακή πίεση τόσο καλύτερα, σύμφωνα με μια ανάλυση των επιδράσεων των γενετικών παραλλαγών.

Οι στόχοι της αρτηριακής πίεσης, δηλαδή το πόσο χαμηλά πρέπει να τη μειώουμε, συνεχίζουν να δημιουργούν πολλές συζητήσεις και πολλές φορές και σύγχυση. Για να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα της UK Biobank για τη διενέργεια αναλύσεων μεντέλειας (mendelian) τυχαιοποίησης, εξετάζοντας εάν η αρτηριακή πίεση έχει μη γραμμική επίδραση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αυτοί οι τύποι μελετών αξιοποιούν τυχαία κατανεμημένες γενετικές παραλλαγές, στην περίπτωση αυτή παραλλαγές που σχετίζονται με τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, για να προσδιορίσουν τις διαφορές στον κίνδυνο.

Οι 255.714 συμμετέχοντες δεν είχαν καρδιαγγειακή νόσο (CVD) κατά την έναρξη και δεν ελάμβαναν αντιυπερτασικά φάρμακα. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 ετών, παρουσιάστηκαν 10.606 καρδιαγγειακά επεισόδια (8.430 στεφανιαία επεισόδια και 2.176 εγκεφαλικά επεισόδια) Η συστολική και η διαστολική αρτηριακή πίεση συσχετίστηκαν έντονα με τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Για κάθε αύξηση κατά 10 mmHg στη συστολική αρτηριακή πίεση, η αναλογία κινδύνου κινδύνου ήταν 1,49. Για κάθε αύξηση κατά 5 mmHg στη διαστολική αρτηριακή πίεση, η αναλογία κινδύνου ήταν 1,35. Δεν υπήρχε ένδειξη μη γραμμικότητας στη σχέση, συμπεριλαμβανομένης μιας σχέσης σχήματος J μεταξύ του επιπέδου της αρτηριακής πίεσης και του κινδύνου. Οι αναλύσεις υποομάδων ανά φύλο απέδωσαν τα ίδια ευρήματα με τα κύρια αποτελέσματα.

Αυτή η μελέτη προσθέτει σημαντικό βάρος στην γνώση ότι όσο χαμηλότερη η αρτηριακή πίεση τόσο καλύτερα και ότι τα άτομα με γενετικές παραλλαγές που συνδέονται με τη χαμηλότερη αρτηριακή πίεση επωφελούνται από τα δια βίου πλεονεκτήματα της χαμηλής πίεσης που παρέχουν αυτές οι παραλλαγές. Το όφελος της φαρμακευτικής θεραπείας που μειώνει τα επίπεδα πέρα ​​από αυτά που φαίνονται ωφέλιμα στις μελέτες θεραπείας δεν είναι ακόμη γνωστό. Ωστόσο, οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (περιορισμός του αλατιού, περιορισμός του αλκοόλ, αύξηση των φρούτων, λαχανικών και άπαχων γαλακτοκομικών, περιορισμός του ζωικού λίπους, τακτική άσκηση, μείωση του βάρους σώματος) φαίνεται ότι θα πρέπει να συστήνονται συχνότερα στην πρωτογενή πρόληψη.

Βιβλιογραφία

Malik R et al. Relationship between blood pressure and incident cardiovascular disease: Linear and nonlinear mendelian randomization analyses. Hypertension 2021 Apr 5.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr