Η 3ήμερη θεραπεία με αντιβιοτικά είναι αρκετή για τη μέτριας βαρύτητας πνευμονία της κοινότητας

Η διακοπή της θεραπείας με β-λακτάμη μετά από 3 ημέρες σε επιλεγμένους ασθενείς με μετρίας βαρύτητας πνευμονία της κοινότητς δεν ήταν κατώτερη από τις 8 ημέρες θεραπείας.

Η θεραπεία βραχείας διάρκειας με αντιβιοτικά είανι το ίδιο αποτελεσματική όπως και η παραδοσιακή διάρκεια θεραπείας για πολλούς τύπους λοιμώξεων. Σημειώνοντας τα πιθανά οφέλη αυτής της προσέγγισης, Γάλλοι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μελέτη μη κατωτερότητας για να εκτιμήσουν εάν η διακοπή της θεραπείας με αντιβιοτικά μετά από 3 ημέρες ήταν συγκρίσιμη με τη συνέχιση επί 8 ημέρες.

Συνολικά στη μελέτη συμμετείχαν 310 ασθενείς (μέση ηλικία 73 έτη) που είχαν εισαχθεί σε μονάδες αυξημένης φροντίδας για πνευμονία της κοινότητας (CAP) και υποβλήθηκαν σε μονοθεραπεία με β-λακτάμη για να επιτευχθεί κλινική ίαση 15 ημέρες μετά την έναρξη των αντιβιοτικών. Οι ασθενείς που ήταν κλινικά σταθεροί στις 3 ημέρες τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν είτε εικονικό φάρμακο είτε πρόσθετη θεραπεία με β-λακτάμη για 5 ακόμη ημέρες. Αποκλείστηκαν εκείνοι με σοβαρή ή περίπλοκη πνευμονία, ανοσοκαταστολή, πνευμονία που σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη ή εξ εισρόφησης, νεφρική ανεπάρκεια ή ταυτόχρονη θεραπεία με άλλα αντιβιοτικά.

Και στις δύο αναλύσεις πρόθεσης για θεραπεία και ανά πρωτόκολλο, τα ποσοστά θεραπείας την ημέρα 15 ήταν ελαφρώς υψηλότερα στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (78%) από ό, τι στην ομάδα β-λακτάμης (68%), υποδηλώνοντας μη κατωτερότητα. Τα ποσοστά θεραπείας ή επιβίωσης 30 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας με αντιβιοτικά (καθώς και η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών) δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων και δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα αποτελέσματα κατά την ηλικία ή τον δείκτη σοβαρότητας της πνευμονίας (PSI).

Βιβλιογραφία

Dinh A et al. Discontinuing β-lactam treatment after 3 days for patients with community-acquired pneumonia in non-critical care wards (PTC): A double-blind, randomised, placebo-controlled, non-inferiority trial. Lancet 2021 Mar 27; 397:1195.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr