Όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση αλατιού τόσο υψηλότερη η αρτηριακή πίεση: ισχύει και στα υπερτασικά αλλά και στα νορμοτασικά άτομα

Καταγράφηκε μια γραμμική σχέση μεταξύ της πρόσληψης νατρίου και της συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης τόσο στους υπερτασικούς όσο και στους νορμοτασικούς πληθυσμούς.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η πρόσληψη νατρίου επηρεάζει την αρτηριακή πίεση. Για να επιβεβαιωθεί η σχέση δόσης-απόκρισης, διεξήχθη μια μετανάλυση 85 μελετών που αξιολόγησαν τη σχέση της διατροφικής πρόσληψης νατρίου και της αρτηριακής πίεσης. Στις περισσότερες μελέτες συμμετείχαν άτομα με υπέρταση.

Η πρόσληψη νατρίου κυμάνθηκε από 0,4 έως 7,6 g / ημέρα και η παρακολούθηση διήρκεσε από 4 εβδομάδες έως 36 μήνες. Συνολικά, εντοπίστηκε μια γραμμική σχέση μεταξύ της πρόσληψης νατρίου και της συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης (ΑΠ). Για κάθε 100 mmol / ημέρα μείωση της απέκκρισης νατρίου στα ούρα (87 mmol / ημέρα αντιστοιχεί σε 2 g / ημέρα), η μέση συστολική ΑΠ μειώθηκε κατά 5,56 mm Hg και η μέση διαστολική ΑΠ μειώθηκε κατά 2,33 mm Hg. Η καμπύλη δεν παρουσίασε επιπέδωση ούτε στο κάτω μέρος ούτε στην κορυφή του εύρους. Η ύπαρξη υπέρτασης ή όχι δεν επηρέασε τα αποτελέσματα. Οι επιδράσεις στην ΑΠ από την αυξημένη κατανάλωση νατρίου ήταν ισχυρότερες μεταξύ των συμμετεχόντων που είχαν υψηλότερο αρχικό επίπεδο πρόσληψης νατρίου. Η κλίση ήταν πιο απότομη σε βραχυπρόθεσμες μελέτες, ειδικά για τη συστολική ΑΠ.

Αυτή η μετανάλυση έκανε μια μεγάλη συλλογή και ανάλυση πειραματικών μελετών που εξέτασαν την επίδραση της πρόσληψης νατρίου στην ΑΠ. Η κύρια συμβολή της μελέτης είναι η καταγραφή της γραμμικής σχέσης μεταξύ ΑΠ και αλατιού που υπάρχει σε μεγάλο βαθμό.

Το συμπέρασμα για τους ασθενείς είναι ότι

  1. όσο λιγότερο αλάτι καταναλώνουν τόσο καλύτερα για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
  2. εκείνοι με αυξημενη κατανάλωση μπορούν να κερδίσουν πολλά από τις διατροφικές παρεμβάσεις.

Βιβλιογραφία

Filippini T et al. Blood pressure effects of sodium reduction: Dose–response meta-analysis of experimental studies. Circulation 2021 Apr 20; 143:1542

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr