Οι προεγχειρητικές εξετάσεις είναι περιττές στα μικρά χειρουργεία

Συνιστάται να παραλείπονται οι δαπανηρές και άχρηστες εξετάσεις πριν το χειρουργείο σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις μικρού κινδύνου.

Η τακτική διενέργεια εξετάσεων πριν από τις χειρουργικές επεμβάσεις γίνεται σε υπερβολικό βαθμό, συνήθως είναι δαπανηρή και δεν ωφελεί σε τίποτε. Αυτές οι εξετάσεις επίσης, μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις για τη διερεύνηση τυχαίων ευρημάτων που συχνά διαπιστώνονται.

Σε πρόσφατη μελέτη, έγινε ανάλυση δεδομένων για να προσδιοριστούν η χρήση, η μεταβλητότητα και οι καθοριστικοί παράγοντες των προεγχειρητικών εξετάσεων πριν από τρεις συνηθισμένες χειρουργικές επεμβάσεις μικρού κινδύνου στο Μίσιγκαν από το 2015 έως το 2019.

Αξιολογήθηκαν τα δεδομένα για ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ογκεκτομή (9.600 επεμβάσεις), λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (20.200) και λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης (10.200).

Συνολικά, το 52% των ασθενών υποβλήθηκαν σε περισσότερες από 1 προεγχειρητικές εξετάσεις, το 29% υποβλήθηκαν σε 2 και περισσότερες προεγχειρητικές εξετάσεις και το 14% υποβλήθηκαν σε 3 και πλέον προεγχειρητικές εξετάσεις. Οι πιο συνηθισμένες προεγχειρητικές εξετάσεις ήταν η γενική αίματος, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και βασικές βιοχημικές εξετάσεις. Παρατηρήθηκαν μεγάλες διανοσοκομειακές και ενδονοσοκομειακές διακυμάνσεις στο είδος των προεγχειρητικών εκετάσεων που διενεργήθηκαν. Η μεγάλη ηλικία, ο μεγαλύτερος αριθμός συννοσηροτήτων και η έξτρα χρέωση των προεγχειρητικών εξέτασεων συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη πιθανότητα να διενεργηθεί προεγχειρητικός έλεγχος.

Σε αυτή τη μελέτη, οι προεγχειρητικοί έλεγχοι έγιναν συνήθως πριν από χειρουργικές επεμβάσεις μικρού κινδύνου. Αν και οι περισσότερες από αυτές τις εξετάσεις πιθανότατα ήταν «ρουτίνας», ορισμένες θα μπορούσαν να είχαν ζητηθεί λόγω δικαιολογημένης ανησυχίας των ιατρών. Πιθανώς οι διαδικασίες και η κουλτούρα του κάθε νσοσοκομείου ευθύνονται για τις μεγάλες διαφορές εξετάσεων ενδονοσοκομειακά και διανοσοκομειακά: Για παράδειγμα, τα νσοσοκομεία που δεν είχαν κεντρικές προεγχειρητικές διαδικασίες πιθανότατα βασίστηκαν στην κρίση των κλινικών ιατρών για τη διενέργεια εξετάσεων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα μεγα΄λη μεταβλητότητα στις εξετάσεις που ζητήθηκαν.

Βιβλιογραφία

Berlin NL et al. Patterns and determinants of low-value preoperative testing in Michigan. JAMA Intern Med 2021 May 17

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr