Αλλεργία στα φιστίκια: πόσο συχνή είναι;

Σχεδόν το 3% των ενηλίκων στις ΗΠΑ αναφέρουν αλλεργία στα φιστίκια. Σε περίπου τους μισούς, το ιστορικό φαίνεται να είναι πειστικό.

Η συχνότητα εμφάνισης αλλεργίας στα φιστίκια αυξάνεται στις Η.Π.Α., με τον σημερινό επιπολασμό 1% έως 2% στα παιδιά. Περίπου το ένα τέταρτο των παιδιών ξεπερνούν τις αλλεργίες τους, αλλά τα υπόλοιπα έχουν αλλεργία δια βίου στα φιστίκια. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν τηλεφωνική και διαδικτυακή έρευνα για να προσδιορίσουν τον επιπολασμό της αλλεργίας στα φιστίκια στους ενήλικες.

Περισσότεροι από 40.000 ενήλικες, εκπρόσωποι του πληθυσμού των ΗΠΑ, ολοκλήρωσαν την έρευνα. Ο αυτοαναφερόμενος επιπολασμός αλλεργίας στα φιστίκια ήταν 2,9%. Οι ερευνητές θεώρησαν ότι το 1,8% είχε πειστικό ιστορικό αλλεργίας στα φιστίκια, με βάση τις απαντήσεις της έρευνας. Δεκαεπτά τοις εκατό των αλλεργιών στα φιστίκια στους ενήλικες αναφέρθηκε ότι είχαν αποκτηθεί μετά την ενηλικίωση. Μεταξύ των περιπτώσεων εμφάνισης αλλεργίας σε ενήλικες, μόνο το 59% επιβεβαιώθηκε από γιατρούς και μόνο οι μισοί ενήλικες που ανέφεραν αλλεργία στα φιστίκια χρειάστηκε να κάνουν ένεση επινεφρίνης.

Νέες αλλεργίες στα ψάρια και τα οστρακοειδή εμφανίζονται συχνά σε ενήλικες, αλλά νέες αλλεργίες στο γάλα, στα αυγά και στα φιστίκια πιστεύεται ότι είναι σπάνιες. Πιθανώς πολλές από αυτές τις αυτοαναφερόμενες αλλεργίες δεν θα επαληθευτούν με εξετάσεις και με πρόκληση από το στόμα, αλλά εξακολουθούμε να βλέπουμε έναν αυξανόμενο επιπολασμό σε ενήλικες (καθώς τα παιδιά με αλλεργίες στα φιστίκια μεγαλώνουν). Όλες οι ύποπτες αλλεργίες στα φιστίκια πρέπει να αξιολογούνται από έναν κλινικό με εμπειρία σε τροφικές αλλεργίες και, εάν επιβεβαιωθούν, θα πρέπει να δοθεί στους ασθενείς σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση της τροφικής αλλεργίας και αυτοένεση επινεφρίνης.

Βιβλιογραφία

Warren C et al. Prevalence and characteristics of peanut allergy in US adults. J Allergy Clin Immunol 2021 Jun; 147:2263.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr