Η διακοπή του καπνίσματος ακόμη και μετά τη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα αρχικού σταδίου, βελτιώνει την επιβίωση

Οι ασθενείς που διέκοψαν το κάπνισμα μετά τη διάγνωση μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε αρχικό στάδιο είχαν 33% μείωση στη θνησιμότητα όλων των αιτιών και 28% μείωση της εξέλιξης της νόσου σε σύγκριση με εκείνους που συνέχισαν το κάπνισμα, σύμφωνα με ρωσική προοπτική μελέτη.

Μεταξύ του 2007 και 2016, ερευνητές σε ένα κέντρο στη Μόσχα της Ρωσίας, στρατολόγησαν 517 τρέχοντες καπνιστές που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα πρώτου σταδίου (IA έως IIIA). Οι τρέχοντες καπνιστές ορίστηκαν ως άτομα που καπνίζουν τουλάχιστον ένα τσιγάρο την ημέρα για περισσότερο από ένα έτος πριν από τη στιγμή της διάγνωσης. Κατά τη διάρκεια των ετήσιων επισκέψεων παρακολούθησης έως το 2020, κατηγοριοποιήθηκαν ως άτομα που δέκοψαν το κάπνισμα, εάν ανέφεραν ότι έχουν σταματήσει εντελώς. Διαφορετικά, κατηγοριοποιήθηκαν ως άτομα που συνέχισαν το κάπνισμα. Τα αποτελέσματα περιλάμβαναν τη συνολική επιβίωση, την επιβίωση χωρίς εξέλιξη του καρκίνου και τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες και τον καρκίνο του πνεύμονα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στις 27 Ιουλίου στο περιοδικό Annals of Internal Medicine.

Κατά τη διάρκεια 7 ετών παρακολούθησης κατά μέσο όρο, 220 (42,5%) συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είχαν σταματήσει το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένων 8 που συνέχισαν το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης και 297 (57,4%) ανέφεραν ότι συνέχισαν το κάπνισμα μετά τη διάγνωσή τους. Από τους 220 ασθενείς που εγκατέλειψαν το κάπνισμα, οι 157 (71,3%) εγκατέλειψαν λίγο μετά τη διάγνωση και πριν από τη στιγμή της πρώτης θεραπείας και οι 33 (15%) εγκατέλειψαν μετά την έναρξη της θεραπείας, αλλά κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της διάγνωσης. Τριάντα (13,6%) ασθενείς εγκατέλειψαν μετά το πρώτο έτος διάγνωσης. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, υπήρχαν 325 (63,8%) θάνατοι, 271 (53,2%) συγκεκριμένοι θάνατοι από καρκίνο και 172 (33,7%) περιπτώσεις εξέλιξης του καρκίνου (δηλ. τοπική υποτροπή ή μετάσταση).

Ο προσαρμοσμένος μέσος συνολικός χρόνος επιβίωσης ήταν 21,6 μήνες μεγαλύτερος μεταξύ των ασθενών που είχαν σταματήσει το κάπνισμα από εκείνους που συνέχισαν το κάπνισμα (6,6 έναντι 4,8 ετών, αντίστοιχα, P = 0,001). Σε σύγκριση με τους ασθενείς που συνέχισαν το κάπνισμα, εκείνοι που διεκοψαν είχαν υψηλότερη συνολική επιβίωση κατά 5 έτη (48,6% έναντι 60,6%, Ρ = 0,001) και επιβίωση χωρίς εξέλιξη (43,8% έναντι 54,4%, Ρ = 0,004). Σε προσαρμοσμένες αναλύσεις, η διακοπή του καπνίσματος παρέμεινε συνδεδεμένη με μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες (λόγος κινδύνου [HR], 0,67, 95% CI, 0,53 έως 0,85), θνησιμότητα για καρκίνο (HR, 0,75, 95% CI, 0,58 έως 0,98 και εξέλιξη της νόσου (HR, 0,72, 95% CI, 0,56 έως 0,92). Τα προστατευτικά αποτελέσματα της διακοπής του καπνίσματος παρατηρήθηκαν σε όλες τις υποομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ήπιων έως μέτριων και βαρέων καπνιστών, των ασθενών με προγενέστερα και μεταγενέστερα στάδια όγκου, και εκείνων που έλαβαν ή δεν έλαβαν χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία.

Τα αποτελέσματα ενισχύουν την θεραπεία διακοπής του καπνίσματος ως μέρος της υγειονομικής περίθαλψης ρουτίνας  για όλους τους ασθενείς με καρκίνο. Η θεραπεία διακοπής του καπνίσματος πρέπει να επεκταθεί πέρα ​​από τα μεγάλα ογκολογικά κέντρα για να φτάσει σε κοινοτικά κέντρα καρκίνου, κοινοτικά κέντρα υγείας, ιστότοπους ελέγχου καρκίνου του πνεύμονα και άλλες υπηρεσίες στις οποίες οι άνθρωποι λαμβάνουν διάγνωση και θεραπεία καρκίνου. Δεν είναι πολύ αργά για τους καπνιστές τσιγάρων με καρκίνο και τους επιζήσαντες από καρκίνο να επωφεληθούν από τη διακοπή του καπνίσματος.

Βιβλιογραφία

Mahdi Sheikh, et al. Postdiagnosis Smoking Cessation and Reduced Risk for Lung Cancer Progression and Mortality. Ann Intern Med. doi:10.7326/M21-0252

Nancy A. Rigotti. Treating Tobacco Smoking After the Diagnosis of Lung Cancer: It’s Not Too Late and a Call to Action. Ann Intern Med. doi:10.7326/M21-2997

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr