Φινερενόνη: ένας νέος ανταγωνιστής των υποδοχέων αλατοκορτικοειδών με οφέλη στην καρδιά (αλλά και παράπλευρα κέρδη για τη σπειρονολακτόνη)

Το φάρμακο συνδέθηκε με μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική μείωση των νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια.

Η φινερενόνη (Kerendia) είναι ένας μη στεροειδής ανταγωνιστής των υποδοχέων αλατοκορτικοειδών. Φέρεται να έχει περισσότερα αντιφλεγμονώδη και αντιινωτικά οφέλη από τα στεροειδή αντίστοιχά του (π.χ. σπειρονολακτόνη, επλερενόνη). Με βάση μια τυχαιοποιημένη μελέτη του 2020, ο FDA ενέκρινε τη φινερενόνη τον Ιούλιο του 2021 για τη μείωση των κινδύνων για δυσμενείς νεφρικές και καρδιαγγειακές εκβάσεις σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ).

Τώρα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας άλλης μελέτης – που επικεντρώθηκε σε ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά επεισόδια – σε 7.400 ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 και ΧΝΝ (είτε στάδιο 2-4 με μέτρια λευκωματουρία, είτε στάδιο 1-2 με σοβαρή λευκωματουρία). Ο μέσος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) ήταν 68 ml/λεπτό/1,73 m2. Όλοι οι ασθενείς έπαιρναν αναστολείς μεταττρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης ή αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης. Περίπου οι μισοί είχαν ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, αλλά εκείνοι με συμπτωματική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια αποκλείστηκαν.

Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν φινερενόνη ή εικονικό φάρμακο. Μετά από διάμεση παρακολούθηση 3,4 ετών, η συχνότητα του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου (δηλαδή έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, νοσηλεία καρδιακής ανεπάρκειας ή καρδιαγγειακός θάνατος) ήταν σημαντικά χαμηλότερη με φινερενόνη από ό, τι με εικονικό φάρμακο (12,4% έναντι 14,2% · P = 0,03). Λιγότερες νοσηλείες για καρδιακή ανεπάρκεια (3,2% έναντι 4,4%) αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαφοράς. Τα ποσοστά μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου και εμφράγματος του μυοκαρδίου ήταν σχεδόν πανομοιότυπα στις δύο ομάδες. Η υπερκαλιαιμία ήταν συχνότερη με τη φινερενόνη παρά με το εικονικό φάρμακο (11% έναντι 5%), αλλά δεν αναφέρθηκαν θάνατοι που σχετίζονται με υπερκαλιαιμία.

Μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική μείωση των νοσηλειών καρδιακής ανεπάρκειας αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος του καρδιαγγειακού οφέλους της φινερενόνης. Αυτό το φάρμακο είναι ακριβό (κόστος US $ 8.000 ετησίως). Ένα ερώτημα είναι αν θα ήταν ανώτερο από τη φθηνή σπειρονολακτόνη, που ήδη κυκλοφορεί και συνταγογραφείται ευρέως, για την πρόληψη νοσηλείας καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς όπως αυτοί σε αυτήν τη μελέτη (αν και η σπειρονολακτόνη συνήθως δεν συνταγογραφείται ειδικά για την πρόληψη της καρδιακής ανεπάρκειας). Προς το παρόν, η χρήση της φινερενόνης πιθανότατα θα πρέπει να καθοδηγείται κυρίως από το πιθανό νεφρικό της όφελος (που αναφέρεται στη μελέτη του 2020), με το όφελος από καρδιακή ανεπάρκεια να θεωρείται ευπρόσδεκτο πρόσθετο αποτέλεσμα.

Βιβλιογραφία

George L. Bakris, et al. Effect of Finerenone on Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2020; 383:2219-2229

Pitt B et al. Cardiovascular events with finerenone in kidney disease and type 2 diabetes. N Engl J Med 2021 Aug 28

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr