Μέτρηση οστικής πυκνότητας: κάθε πότε πρέπει να γίνεται;

Η εν σειρά παρακολούθηση της οστικής πυκνότητας των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών που παίρνουν τη θεραπεία δεν ωφελεί.

Για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν θεραπεία για οστεοπόρωση, η Ενδοκρινολογική Εταιρεία συνιστά την παρακολούθηση της οστικής πυκνότητας (BMD) κάθε 1 έως 3 χρόνια, αλλά η αξία αυτών των συνεχόμενων μετρήσεων δεν είναι αποδεδειγμένη.

Για να διαπιστωθεί εάν η συνεχής BMD εντοπίζει ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία, οι ερευνητές ανέλυσαν αναδρομικά ένα μητρώο μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών που έπαιρναν θεραπεία για την οστεοπόρωση.

Περίπου 1.400 γυναίκες με οστεοπόρωση υποβλήθηκαν σε αρχική μέτρηση BMD ακολουθούμενη από δύο επακόλουθες μετρήσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ένα μόνο φάρμακο (το 80% έπαιρναν διφωσφορικά από το στόμα). Το μέσο διάστημα μεταξύ των μετρήσεων ήταν περίπου 3 έτη. Διαπιστώθηκαν πολύ υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης (> 85%).

Η μείωση του BMD μετά το πρώτο διάστημα παρακολούθησης δεν προέβλεψε με ακρίβεια τη μακροπρόθεσμη απώλεια οστού: Περίπου το ένα τρίτο των γυναικών με οστική απώλεια στην πρώτη περίοδο τελικά είχαν σταθερή ή αυξημένη BMD χωρίς αλλαγή φαρμάκων. Μόνο το 1,4% των γυναικών εμφάνισαν επαναλαμβανόμενη οστική απώλεια και στα δύο διαστήματα και λιγότερο από το 10% των γυναικών είχαν καθαρή οστική απώλεια καθ ‘όλη τη διάρκεια της θεραπείας τους.

Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι η συνεχής παρακολούθηση του BMD σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν θεραπεία για οστεοπόρωση δεν προβλέπει τη συνολική ανταπόκριση στη θεραπεία και μπορεί να οδηγήσει σε περιττές αλλαγές του θεραπευτικού σχήματος. Ωστόσο, αυτό το εύρημα πιθανότατα θα ήταν διαφορετικό σε έναν λιγότερο συνεργάσιμο πληθυσμό ασθενών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το BMD χρησιμοποιείται ευρέως ως υποκατάστατο μέτρο για την υγεία των οστών, αλλά ο βαθμός στον οποίο οι αλλαγές στο BMD κατά τη διάρκεια της θεραπείας με φάρμακα συσχετίζονται με τις αλλαγές στον κίνδυνο κατάγματος εξακολουθεί να αμφισβητείται.

Βιβλιογραφία

Kline GA et al. Diminishing value from multiple serial bone densitometry in women receiving antiresorptive medication for osteoporosis. J Clin Endocrinol Metab 2021 Sep; 106:2718.

Richard Eastell, et al. Pharmacological Management of Osteoporosis in Postmenopausal Women: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 104, Issue 5.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr