Αναστολείς SGLT-2 έναντι GLP-1 αναλόγων για τη θεραπεία του διαβήτη: ποια από τις δυο κατηγορίες κερδίζει τη μάχη;

Οι αναστολείς SGLT-2 είχαν στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα έκβασης, αλλά το απόλυτο όφελος είναι οριακό.

Μεταξύ των GLP-1 αναλόγων και των αναστολέων SGLT-2, αρκετά φάρμακα σε κάθε μια από αυτές τις δυο κατηγορίες έχουν δείξει ότι βελτιώνουν τα καρδιακά αποτελέσματα: έμφραγμα του μυοκαρδίου (MI), εγκεφαλικό επεισόδιο, νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια (HF) και θνησιμότητα που σχετίζεται με την καρδιαγγειακή νόσο. Οι τρέχουσες οδηγίες συνιστούν τη χρήση οποιουδήποτε παράγοντα για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακή νόσο.

Χρησιμοποιώντας το Medicare και δύο βάσεις δεδομένων, οι ερευνητές συνέκριναν περίπου 180.000 ασθενείς οι οποίοι ξεκίνησαν είτε έναν αναστολέα SGLT-2 (δηλαδή καναγλιφλοζίνη, δαπαγλιφλοζίνη ή εμπαγλιφλοζίνη) είτε ένα GLP-1 ανάλογο (δηλ. αλμπιγλουτίδη, ντουλαγλουτίδη, εξενατίδη ή λιραγλουτίδη). Η μέση παρακολούθηση ήταν 7 μήνες.

Οι ασθενείς που έλαβαν αναστολείς SGLT-2 είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν για HF από ό, τι οι ασθενείς που έλαβαν GLP-1 ανάλογα – είτε είχαν ιστορικό CVD (1,2% έναντι 1,7% ετησίως) είτε χωρίς CVD (0,13% έναντι 0,19% ετησίως). Οι ασθενείς με SGLT-2 με CVD είχαν επίσης σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για MI ή εγκεφαλικό επεισόδιο από ό, τι οι ασθενείς με GLP-1 ανάλογα με CVD (2,1% έναντι 2,4% ετησίως).

Αυτή η μελέτη διαπίστωσε στατιστικά σημαντικά βελτιωμένα αποτλεέσματα με τους αναστολείς SGLT-2. Από την άποψη της υγείας του πληθυσμού, αυτές οι διαφορές είναι σημαντικές. αλλά από την άποψη ενός μεμονωμένου ασθενούς, αυτές οι διαφορές έκβασης ισοδυναμούν με τους αριθμούς που απαιτούνται για τη θεραπεία με έναν αναστολέα SGLT-2 (σε σύγκριση με έναν αγωνιστή υποδοχέα GLP-1) 200 έως 400 ασθενών με CVD και σχεδόν 1.700 ασθενείς χωρίς CVD για να ωφεληθεί 1 ασθενής κατά τη διάρκεια 1 έτους – ένα όφελος που είναι απίθανο να είναι αρκετό για να προτιμηθεί έντονα το ένα φάρμακο έναντι του άλλου.

Βιβλιογραφία

Patorno E et al. Sodium–glucose cotransporter-2 inhibitors versus glucagon-like peptide-1 receptor agonists and the risk for cardiovascular outcomes in routine care patients with diabetes across categories of cardiovascular disease. Ann Intern Med 2021 Sep 28

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr