Αθροιστική έκθεση στην LDL και καρδιαγγειακός κίνδυνος

Η δια βίου επιβάρυνση από την LDL συσχετίστηκε με στεφανιαία νόσο αλλά όχι εγκεφαλικό ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Η LDL χοληστερόλη σχετίζεται στενά με την ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD). Για να αξιολογηθεί η επίδραση της αθροιστικής μακροχρόνιας έκθεσης σε LDL στον κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 18.288 συμμετέχοντες (μέση ηλικία 56 έτη, 56% γυναίκες) που συμμετείχαν σε 4 προοπτικές μελέτες κοόρτης των ΗΠΑ (Atherosclerosis Risk in Communities, Coronary Artery Risk Development) στο Young Adults, Framingham Heart Study Offspring Cohort και Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis).

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το 1971 έως το 2017, οι ερευνητές υπολόγισαν μια αθροιστική έκθεση LDL, μια χρονικά σταθμισμένη μέση έκθεση LDL και την κλίση της LDL μεταβολής από την ηλικία των 18 ετών ως την ηλικία των 60 ετών.

Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 16 ετών, ο λόγος κινδύνου για στεφανιαία νόσο (CHD) ήταν 1,57 (95% CI, 1,10-2,23) για αθροιστική έκθεση LDL και 1,69 (95% CI, 1,23-2,31) για το σταθμισμένο χρόνο μέσο επίπεδο LDL. Η κλίση LDL δεν συσχετίστηκε με CHD και καμία από τις μεταβλητές LDL δεν συσχετίστηκε με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ό, τι έχει αποδειχθεί σε πολλές προηγούμενες μελέτες: Όσο υψηλότερη είναι η έκθεση σε LDL, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος για CHD. Αυτό που προξένησε έκπληξη ήταν η έλλειψη συσχέτισης μεταξύ μεταβλητών LDL και εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής ανεπάρκειας. Ανεξάρτητα από αυτό, αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα αυξημένα επίπεδα LDL πρέπει να αντιμετωπίζονται όποτε εμφανίζονται, ακόμη και σε νεότερες ηλικίες.

Βιβλιογραφία

Zhang Y et al. Association between cumulative low-density lipoprotein cholesterol exposure during young adulthood and middle age and risk of cardiovascular events. JAMA Cardiol 2021 Sep 22

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr