Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος: δυο σημαντικές νέες μελέτες

Μια μελέτη παρατήρησης τεκμηριώνει τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα που σχετίζεται με τη NASH, ενώ μια τυχαιοποιημένη μελέτη υπογραμμίζει μια μη εγκεκριμένη ακόμη, αλλά πολλά υποσχόμενη θεραπεία.

Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (NAFLD) και της φλεγμονώδους εκδήλωσης της (μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα [NASH]), τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ ίδρυσαν το Δίκτυο Κλινικής Έρευνας NASH το 2002. Σε μια νέα προοπτική μελέτη αυτής της ομάδας, οι ερευνητές περιγράφουν αποτελέσματα για 1.773 ενήλικες με NAFLD αποδεδειγμένη με βιοψία που παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο επί 4 χρόνια.

Στην αρχή, το 25% των ασθενών είχαν μόνο λιπώδες ήπαρ (δηλαδή NAFLD χωρίς NASH) και το 75% είχε οριακή ή οριστική NASH. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, η θνησιμότητα και η συχνότητα των συμβάντων ηπατικής προσβολής – ασκίτης, εγκεφαλοπάθεια ή αιμορραγία κιρσών – ήταν προοδευτικά υψηλότερες σε όλο το στάδιο της ίνωσης κατά την έναρξη, πηγαίνοντας από το στάδιο 0 (χωρίς ίνωση) στο στάδιο 4 (κίρρωση).

Οι επιλογές θεραπείας για τη NASH είναι περιορισμένες. Σε μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τη βιομηχανία, οι ερευνητές εξέτασαν τις επιδράσεις του lanifibranor – ενός φαρμάκου με ευνοϊκές επιδράσεις στον μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπιδίων, τη φλεγμονή και την ίνωση – σε 247 ασθενείς με ενεργή, μη κιρρωτική NASH. Αυτό το φάρμακο είναι ένας παν-αγωνιστής των υποδοχέων που ενεργοποιούνται από τον πολλαπλασιαστή περοξισώματος (PPARs) α, γ και δ. Το Lanifibranor δεν είναι ακόμη εγκεκριμένο από τον FDA των ΗΠΑ, αλλά στην αγορά κυκλοφορούν αρκετοί αγωνιστές PPAR με στενότερους στόχους: Το γνωστό φάρμακο για τον διαβήτη πιογλιταζόνη είναι ένας αγωνιστής PPAR-γ, όπως επίσης και τα φάρμακα φιμπράτες όπως η φαινοφιμπράτη είναι αγωνιστές PPAR-α.

Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν είτε lanifibranor είτε εικονικό φάρμακο. Κατά την έναρξη, όλοι οι ασθενείς είχαν βαθμολογίες δραστηριότητας της νόσου 3 ή 4 σε μια κλίμακα 4 σημείων λοβιακής φλεγμονής. Στις 24 εβδομάδες, το ποσοστό των ασθενών με μείωση ≥2 βαθμών σε αυτή τη βαθμολογία και χωρίς αύξηση στην ίνωση ήταν σημαντικά υψηλότερο με δόση 1200 mg lanifibranor απ’ ό,τι με εικονικό φάρμακο (55% έναντι 33%).

Εάν η βελτίωση που παρατηρήθηκε σε αυτή τη βραχυπρόθεσμη μελέτη συνεχιστεί με θεραπεία μεγαλύτερης διάρκειας, το lanifibranor θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πρόοδο στη θεραπεία ασθενών με NASH. Μια μεγαλύτερη και μεγαλύτερη δοκιμή αυτού του φαρμάκου βρίσκεται σε εξέλιξη (NATiV3).

Βιβλιογραφία

Sanyal AJ et al. Prospective study of outcomes in adults with nonalcoholic fatty liver disease. N Engl J Med 2021 Oct 21; 385:1559.

Francque SM et al. A randomized, controlled trial of the pan-PPAR agonist lanifibranor in NASH. N Engl J Med 2021 Oct 21; 385:1547.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr