Γονιδιακή θεραπεία στη νόσο Parkinson: ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα

Η γονιδιακή θεραπεία με ένα ένζυμο που μετατρέπει τη λεβοντόπα σε ντοπαμίνη άφησε καλές υποσχέσεις σε μια μελέτη φάσης 1β.

Η αρωματική L-αμινοξική αποκαρβοξυλάση (AADC) είναι ένα ένζυμο που μετατρέπει τη λεβοντόπα σε ντοπαμίνη. Καθώς η νόσος Parkinson (PD) εξελίσσεται, η απώλεια των μελανοκυττάρων που παράγουν AADC οδηγεί στην ανάγκη για αύξηση των δόσεων λεβοντόπα και πρόσθετες θεραπείες για τις κινητικές διακυμάνσεις και δυσκινησίες. Οι ερευνητές δημοσίευσαν τώρα την ασφάλεια και τα κλινικά αποτελέσματα διάρκειας 36 μηνών από μια μελέτη φάσης 1b, κλιμάκωσης δόσης του NBIb-1817 (VY-AADC01), μιας ερευνητικής (μη εγκεκριμένης από τον FDA) γονιδιακής θεραπείας για την PD. Η θεραπεία χορηγήθηκε αμφοτερόπλευρα με διεγχειρητικές εγχύσεις με μαγνητική τομογραφία σε τρεις ομάδες των 5 ασθενών η καθεμία, που έλαβαν διαφορετικές δόσεις: ≤7,5×1011 γονιδιώματα φορέα (vg). ≤1,5×1012 vg; ή ≤4,7×1012 vg.

Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με τη θεραπεία.

Η ανάγκη για φάρμακα για την PD μειώθηκε κατά 21% έως 30% στις δύο ομάδες με την υψηλότερη δόση. Και οι τρεις ομάδες ήταν σταθερές ή βελτιωμένες ως προς την κινητική λειτουργία, τις σφαιρικές εντυπώσεις της αλλαγής και την ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια των 3 ετών. Οι κινητικές διακυμάνσεις, που καταγράφηκαν μέσω ημερολογίου, βελτιώθηκαν στις δύο ομάδες χαμηλότερης δόσης, αλλά βελτιώθηκαν μόνο στους 12 μήνες στην υψηλότερη δόση.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν οι δυσκινησίες, που αναφέρθηκαν για 4 ασθενείς, οι οποίες υποχώρησαν με αλλαγές στα φάρμακα.

Το προφίλ ασφάλειας της γονιδιακής θεραπείας AADC για την PD ήταν εξαιρετικό σε παρακολούθηση 36 μηνών. Αν και τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο ισχυρά όσο φαίνεται με ορισμένες διαθέσιμες θεραπείες, όπως η βαθιά διέγερση του εγκεφάλου (Deep Brain Stimulation) ή η εντερική γέλη καρβιντόπα/λεβοντόπα, τα αποτελέσματα ήταν και πολλά υποσχόμενα και είχαν και διάρκεια.

Βιβλιογραφία

Christine CW et al. Safety of AADC gene therapy for moderately advanced Parkinson disease: Three-year outcomes from the PD-1101 trial. Neurology 2021 Oct 14

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr