Φωσφομυκίνη: ένα υποσχόμενο όπλο κατά των επιπλεγμένων ουρολοιμώξεων

Η φωσφομυκίνη και η ερταπενέμη είχαν παρόμοια κλινικά αποτελέσματα σε μια αναδρομική μελέτη ασθενών με επιπλεγμένη ουρολοίμωξη.

Τα εντεροβακτηριακά (Enterobacteriacae) που παράγουν βήτα-λακταμάση εκτεταμένου φάσματος (ESBL) είναι συχνά ανθεκτικά στις κινολόνες και την τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη, περιορίζοντας έτσι τις εγκεκριμένες από το FDA επιλογές από του στόματος για ασθενείς με επιπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (cUTI). Σε μια αναδρομική, πολυκεντρική μελέτη, οι ερευνητές αξιολόγησαν τα κλινικά αποτελέσματα της εκτός ετικέτας από του στόματος φωσφομυκίνης έναντι της ενδοφλέβιας ερταπενέμης (ertapenem) σε ασθενείς που έπαιρναν εξιτήριο και λάμβαναν θεραπεία για cUTI. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η υποχώρηση των κλινικών συμπτωμάτων την ημέρα 30 χωρίς υποτροπή.

Μεταξύ 322 επιλέξιμων επεισοδίων cUTI, τα 110 εμφανίστηκαν στην ομάδα της φωσφομυκίνης και τα 212 στην ομάδα της ερταπενέμης. Το E. coli και το K. pneumoniae αντιπροσώπευαν τις περισσότερες περιπτώσεις και στις δύο ομάδες. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ήταν συγκρίσιμα μεταξύ των ομάδων, αλλά περισσότεροι ασθενείς με μόνιμους καθετήρες και αποφρακτική ουροπάθεια έλαβαν φωσφομυκίνη και περισσότεροι ασθενείς με πυελονεφρίτιδα έλαβαν ertapenem. Συνολικά, το 65,4% και το 74,1% των ασθενών στις ομάδες φωσφομυκίνης και ερταπενέμης, αντίστοιχα, πέτυχαν το πρωτεύον τελικό σημείο (μη σημαντική διαφορά). Σε ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο, η πιθανότητα κλινικής επιτυχίας στις 30 ημέρες ήταν χαμηλότερη σε ασθενείς με διαδερμικούς καθετήρες και ουρολοίμωξη που σχετίζεται με τον ουροκαθετήρα (αναλογίες πιθανοτήτων 0,5 και 0,7, αντίστοιχα). Μία ανεπιθύμητη ενέργεια που σχετίζεται με το φάρμακο ή τον ουροκαθετήρα εμφανίστηκε στην ομάδα της φωσφομυκίνης και 10 στην ομάδα της ερταπενέμης.

Η απόφαση για εξιτήριο ασθενών που παίρνουν ενδοφλέβια αντιβιοτικά έχει υλικοτεχνικές προεκτάσεις και προεκτάσεις ασφάλειας. Αυτή η μελέτη παρέχει έναν βαθμό σιγουριάς σχετικά με τη φωσφομυκίνη ως αποκλιμάκωση μετά την ενδοφλέβια θεραπεία σε επιλεγμένους ασθενείς στους οποίους δεν υπάρχουν από του στόματος επιλογές για cUTI. Αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν μια βάση για τη διεξαγωγή μιας τυχαιοποιημένης, κλινικής μελέτης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της φωσφομυκίνης στις cUTI — ή μιας μεγάλης, αναδρομικής μελέτης με αντιστοίχιση τάσης.

Βιβλιογραφία

Wald-Dickler N et al. Fosfomycin vs ertapenem for outpatient treatment of complicated urinary tract infections: A multicenter, retrospective cohort study. Open Forum Infect Dis 2022 Jan; 9:ofab620.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr