Η πολύ αυξημένη “καλή χοληστερίνη” (HDL) σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα

Σε ενήλικες με στεφανιαία νόσο, αυτοί με HDL 80 mg/dL ή μεγαλύτερη έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία σε σύγκριση με εκείνους με HDL μεταξύ 40 mg/dL και 60 mg/dL, σύμφωνα με ανάλυση δύο μεγάλων βάσεων δεδομένων.

Σε μια ανάλυση δεδομένων από σχεδόν 20.000 ασθενείς, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ο υψηλότερος κίνδυνος για κάθε αιτία και καρδιαγγειακό θάνατο που σχετίζεται με την πολύ υψηλή HDL, που συνήθως θεωρείται προστατευτική, ήταν ανεξάρτητος από τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και τη χρήση αλκοόλ.

Τα πολύ υψηλά επίπεδα HDL συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για ανεπιθύμητες εκβάσεις, και όχι χαμηλότερο κίνδυνο, όπως πιστεύαμε προηγουμένως. Αυτό ισχύει όχι μόνο στο γενικό πληθυσμό αλλά και σε άτομα με γνωστή στεφανιαία νόσο. Ο αυξημένος κίνδυνος με τα πολύ υψηλά επίπεδα HDL παρατηρείται ιδιαίτερα στους άνδρες, αν και οι γυναίκες έχουν επίσης υψηλότερο κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα HDL.

Τα ερευνητικά δεδομένα

Σε μια προοπτική μελέτη, ο Quyyumi και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα από ασθενείς με επιβεβαιωμένη στεφανιαία νόσο και υψηλή HDL, που ορίζεται ως τουλάχιστον 80 mg/dL, χρησιμοποιώντας το UK Biobank (2006-σήμερα, n = 14.478, μέση ηλικία, 62 έτη, 76,2% άνδρες) και τα δεδομένα Emory Cardiovascular Biobank (2003-σήμερα, n = 5.467, μέση ηλικία, 64 έτη, 66,4% άνδρες). Ασθενείς χωρίς επιβεβαιωμένη στεφανιαία νόσο αποκλείστηκαν. Το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν θάνατος από κάθε αιτία. Δευτερεύουσα έκβαση ήταν ο καρδιαγγειακός θάνατος.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο JAMA Cardiology.

Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 8,9 ετών στη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου και 6,7 ετών στην Emory Cardiovascular Biobank, οι ερευνητές παρατήρησαν μια συσχέτιση σχήματος U μεταξύ του επιπέδου HDL, του θανάτου από κάθε αιτία και του θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα, με υψηλότερο κίνδυνο μεταξύ ασθενών με χαμηλή και πολύ υψηλή HDL έναντι των ασθενών με μεσαίες τιμές.

Για την ανάλυση UK Biobank, σε σύγκριση με ασθενείς με HDL μεταξύ 40 mg/dL και 60 mg/dL, οι ασθενείς με HDL τουλάχιστον 80 mg/dL είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία κατά την παρακολούθηση, με ένα HR 1,96 (95% CI, 1,42-2,71; P < 0,001) και 71% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιαγγειακά αίτια, με HR 1,71 (95% CI, 1,09-2,68, P = 0,02). Τα αποτελέσματα παρέμειναν μετά την προσαρμογή για άλλους παράγοντες καρδαιγγειακού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της υπέρτασης, του διαβήτη και του καπνίσματος.

Τα ευρήματα ήταν παρόμοια για τους ασθενείς στην Emory Cardiovascular Biobank, με τα ευρήματα για τη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου να διατηρούνται μετά από περαιτέρω προσαρμογή για τη βαθμολογία γενετικού κινδύνου.

Στις αναλύσεις ευαισθησίας, ο κίνδυνος θανάτου από όλες τις αιτίες μεταξύ των ασθενών από τη Βιοτράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου με πολύ υψηλή HDL ήταν μεγαλύτερος στους άνδρες (HR = 2,63; 95% CI, 1,75-3,95; P < 0,001) σε σύγκριση με τις γυναίκες (HR = 1,39; 95 % CI, 0,82-2,35, Ρ = 0,23).

Οι γιατροί πρέπει να γνωρίζουν το γεγονός ότι, σε επίπεδα HDL πάνω από 80 mg/dL, πρέπει να είναι πιο επιθετικοί με τη μείωση του κινδύνου και να μην πιστεύουν ότι ο ασθενής βρίσκεται σε «χαμηλό κίνδυνο» λόγω των υψηλών επιπέδων «καλής χοληστερόλης». Πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από αυτόν τον αυξημένο κίνδυνο. Ποιες είναι οι λειτουργικές αλλαγές στην HDL που οδηγούν σε αυτόν τον υψηλότερο κίνδυνο;

Η πολύ υψηλή HDL ως καμπανάκι κινδύνου

Τα αναδυόμενα δεδομένα από υγιείς πληθυσμούς υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει μια «παράδοξη συσχέτιση», με υψηλότερη θνησιμότητα να παρατηρείται σε άτομα με πολύ υψηλή HDL.

Αν και τα παρόντα ευρήματα μπορεί να σχετίζονται με υπολειπόμενη σύγχυση, τα υψηλά επίπεδα HDL-C δεν θα πρέπει αυτόματα να θεωρούνται προστατευτικά. Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα επίπεδα HDL-C ως υποκατάστατο δείκτη με πολύ χαμηλά και πολύ υψηλά επίπεδα ως κόκκινη σημαία για πιο εντατική πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη, καθώς το αξίωμα για την HDL-C ως «καλή» χοληστερόλη ισχύει μόνο για την HDL- Επίπεδα C 80 mg/dL ή λιγότερο.

Προηγούμενες αναλύσεις έχουν δείξει ότι η πολύ υψηλή HDL μπορεί να είναι παράγοντας κινδύνου για θάνατο από όλες τις αιτίες. Ασθενείς με επίπεδα HDL μεγαλύτερα από 60 mg/dL στην Emory Cardiovascular Biobank είχαν σχεδόν 50% αυξημένο κίνδυνο για θνησιμότητα από κάθε αιτία, καρδιαγγειακή θνησιμότητα και MI σε σύγκριση με εκείνους με επίπεδα HDL από 41 mg/dL έως 60 mg/dL.

Βιβλιογραφία

Liu C, Dhindsa D, Almuwaqqat Z, et al. Association Between High-Density Lipoprotein Cholesterol Levels and Adverse Cardiovascular Outcomes in High-risk Populations. JAMA Cardiol. Published online May 18, 2022. doi:10.1001/jamacardio.2022.0912

Khan SS, Fonarow GC. Very Elevated High-Density Lipoprotein Cholesterol and Mortality—The Good Gone Bad? JAMA Cardiol. Published online May 18, 2022. doi:10.1001/jamacardio.2022.0924

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr