Για την άπω εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση οι 3 μήνες αντιπηκτικής αγωγής υπερτερούν των 6 εβδομάδων

Η μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας είχε ως αποτέλεσμα λιγότερες υποτροπές DVT και χωρίς πρόσθετο κίνδυνο για μείζονα αιμορραγία.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν ότι οι ασθενείς με απομονωμένη περιφερική εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT) χρειάζονται θεραπεία μόνο εάν έχουν σοβαρά συμπτώματα ή παράγοντες κινδύνου για εξέλιξη. Διαφορετικά, συνιστάται η σειριακή απεικόνιση για 2 εβδομάδες. Μελέτες παρατήρησης, ωστόσο, δείχνουν ότι οι περισσότεροι ασθενείς με απομονωμένες άπω DVT λαμβάνουν θεραπεία, αν και για μικρότερη διάρκεια από τους ασθενείς με εγγύς DVT, και ότι τα ποσοστά υποτροπής είναι χαμηλότερα με τη θεραπεία παρά με τη σειριακή απεικόνιση. Η βέλτιστη διάρκεια θεραπείας για τους ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικό παραμένει ασαφής.

Οι ερευνητές εντόπισαν 400 ασθενείς με συμπτωματική απομονωμένη περιφερική DVT που είχαν συμπληρώσει 6 εβδομάδες θεραπείας με rivaroxaban χωρίς επιπλοκές και τους τυχαιοποίησαν για να λάβουν rivaroxaban (20 mg) ή εικονικό φάρμακο για επιπλέον 6 εβδομάδες. ασθενείς με καρκίνο αποκλείστηκαν.

Μετά από 2 χρόνια παρακολούθησης, υποτροπιάζουσα φλεβική θρομβοεμβολή (εγγύς ή άπω DVT ή πνευμονική εμβολή) εμφανίστηκε στο 11% και στο 19% των ασθενών που έλαβαν rivaroxaban και εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα — σημαντική διαφορά (αριθμός που απαιτείται για τη θεραπεία, 13). Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην υποτροπιάζουσα απομονωμένη περιφερική DVT. Η συχνότητα εμφάνισης πνευμονικής εμβολής ή εγγύς DVT ήταν 4% και στις δύο ομάδες. Δεν εμφανίστηκαν σημαντικά αιμορραγικά επεισόδια σε καμία από τις ομάδες μετά την τυχαιοποίηση.

Αυτή η μελέτη δεν περιελάμβανε βραχίονα χωρίς θεραπεία, αλλά η σειριακή απεικόνιση μπορεί να είναι μια άβολη και δαπανηρή εναλλακτική λύση που δεν επιλέγεται συχνά σε ασθενείς με συμπτωματική απομονωμένη περιφερική DVT. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η θεραπεία θα πρέπει να παραταθεί επί 3 μήνες για ασθενείς των οποίων η απομονωμένη περιφερική DVT αντιμετωπίζεται με αντιπηκτική αγωγή. Τα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευθούν σε ασθενείς με καρκίνο, οι οποίοι αποκλείστηκαν από αυτή τη μελέτη.

Βιβλιογραφία

Ageno W et al. Rivaroxaban treatment for six weeks versus three months in patients with symptomatic isolated distal deep vein thrombosis: Randomised controlled trial. BMJ 2022 Nov 23; 379:e072623.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1374 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr