Κοιλιοκάκη: νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπισή της

Το Αμερικανικό Κολέγιο Γαστρεντερολογίας (ACG) δημοσίευσε πρόσφατα ενημερωμένες συστάσεις για την αξιολόγηση και τη διαχείριση ασθενών με κοιλιοκάκη.

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν συστάσεις σχετικά με την ένδειξη για τον έλεγχο της κοιλιοκάκης, τις διαγνωστικές στρατηγικές για ασθενείς σε δίαιτα που περιέχει ή όχι γλουτένη, με τον ρόλο της βιοψίας για την επιβεβαίωση της διάγνωσης, την ένδειξη για πρόκληση με γλουτένη και τον γενετικό έλεγχο, τη γενική προσέγγιση στη διαχείριση, την προληπτική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού, την παρακολούθηση της τήρησης της δίαιτας χωρίς γλουτένη, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης για συσκευές ανίχνευσης γλουτένης, τα προβιοτικά, τους στόχους της θεραπείας και αποτελέσματα και τη διαφορική διάγνωση για τη μη αποκρινόμενη κοιλιοκάκη.

Η διαγνωστική προσέγγιση της κοιλιοκάκης σε ενήλικες με χρήση ορολογικών και ιστολογικών εξετάσεων παραμένει αμετάβλητη από τις κλινικές κατευθυντήριες γραμμές ACG του 2013 για τη διάγνωση και τη διαχείριση της κοιλιοκάκης. Προορίζονται για όλους τους κλινικούς γιατρούς που φροντίζουν ασθενείς με κοιλιοκάκη και δημοσιεύτηκαν στις 5 Ιανουαρίου στο American Journal of Gastroenterology.

Οι συστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Η οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση με πολλαπλές βιοψίες δωδεκαδακτύλου συνιστάται για επιβεβαίωση της διάγνωσης τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες με υποψία κοιλιοκάκης (ισχυρή σύσταση, μέτρια ποιότητα αποδεικτικών στοιχείων, διαφωνία 1).

Σε συμπτωματικούς ενήλικες που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να υποβληθούν σε ενδοσκόπηση του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα, προτείνεται ένας συνδυασμός υψηλού επιπέδου αντισώματος ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgA (>10 φορές το ανώτερο όριο του φυσιολογικού) με θετικό ενδομυιακό αντίσωμα σε δεύτερο δείγμα αίματος ως αξιόπιστες εξετάσεις για τη διάγνωση πιθανή κοιλιοκάκη (σύσταση υπό όρους, μέτρια ποιότητα αποδεικτικών στοιχείων, διαφωνία 0).

Ο τελικός στόχος της θεραπείας με δίαιτα χωρίς γλουτένη είναι η πλήρης ίαση του εντέρου, καθώς και η εξατομικευμένη συζήτηση των στόχων της δίαιτας χωρίς γλουτένη με τον ασθενή πέρα από την κλινική και ορολογική ύφεση (σύσταση υπό όρους, χαμηλή ποιότητα αποδεικτικών στοιχείων, διαφωνία 0).

Η τακτική χρήση συσκευών ανίχνευσης γλουτένης σε τρόφιμα ή βιοδείγματα δεν προτείνεται σε ασθενείς με κοιλιοκάκη (σύσταση υπό όρους, χαμηλή ποιότητα αποδεικτικών στοιχείων, διαφωνία 1).

Δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να προτείνουν υπέρ ή κατά της χρήσης προβιοτικών για τη θεραπεία της κοιλιοκάκης (κενό αποδεικτικών στοιχείων στη σύσταση, πολύ χαμηλή ποιότητα αποδεικτικών στοιχείων, διαφωνία 0).

Η κατανάλωση βρώμης χωρίς γλουτένη συνιστάται στη διατροφή των ατόμων με κοιλιοκάκη (ισχυρή σύσταση , μέτρια ποιότητα αποδεικτικών στοιχείων· διαφωνία 0).

Ο εμβολιασμός για την πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου προτείνεται σε ασθενείς με κοιλιοκάκη (σύσταση υπό όρους, χαμηλή ποιότητα αποδεικτικών στοιχείων, διαφωνία 0).

Η εύρεση περιστατικών (δηλαδή, ορολογικός έλεγχος για κοιλιοκάκη σε ασθενείς με συμπτώματα ή καταστάσεις στενά συνδεδεμένες με τη νόσο) συνιστάται για την αύξηση της ανίχνευσης της κοιλιοκάκης στην κλινική πράξη (ισχυρή σύσταση, χαμηλή ποιότητα αποδεικτικών στοιχείων, διαφωνία 0).

Δεν συνιστάται μαζικός έλεγχος για κοιλιοκάκη στην κοινότητα (ισχυρή σύσταση, χαμηλή ποιότητα αποδεικτικών στοιχείων, διαφωνία 0).

Βιβλιογραφία

Rubio-Tapia, Alberto MD1; Hill, Ivor D. MD2; Semrad, Carol MD3; Kelly, Ciarán P. MD4; Lebwohl, Benjamin MD, MS5. American College of Gastroenterology Guidelines Update: Diagnosis and Management of Celiac Disease. The American Journal of Gastroenterology 118(1):p 59-76, January 2023.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr