Σουλφονυλουρίες και καρδιαγγειακός κίνδυνος – μια μελέτη πραγματικού κόσμου

Οι σουλφονυλουρίες, σε σύγκριση με τους αναστολείς DPP-4 και τις θειαζολιδινεδιόνες, δεν συσχετίστηκαν με υπερβολικό κίνδυνο για ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάματα.

Για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο που λαμβάνουν μονοθεραπεία με μετφορμίνη, οι σουλφονυλουρίες είναι μια φθηνή συμπληρωματική θεραπεία. Ωστόσο, οι ανησυχίες για την καρδιαγγειακή (CV) ασφάλειά τους είναι ένας λόγος για τη μείωση της χρήσης τους.

Χρησιμοποιώντας ένα εθνικό μητρώο όλων των ασθενών με διαβήτη τύπου 2, ερευνητές στη Σκωτία εντόπισαν 20.000 ασθενείς (ηλικιακό εύρος 40-85 έτη) που έλαβαν σουλφονυλουρίες επιπρόσθετα στη μετφορμίνη μεταξύ 2010 και 2017. Τα καρδιαγγειακά τους αποτελέσματα τους συγκρίθηκαν με εκείνα 10.000 ασθενών που έλαβαν αναστολείς διπεπτιδάσης -4 (DPP-4) και 2.000 που έλαβαν θειαζολιδινεδιόνες.

Κατά τη διάμεση παρακολούθηση περίπου 4 ετών, οι τρεις ομάδες δεν είχαν σημαντικές διαφορές στα μείζονα συμβάντα καρδιαγγειακής νόσου, στα συστατικά αυτού του καταληκτικού σημείου (δηλ. θάνατος που σχετίζεται με CV και νοσηλεία για έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια) ή στη συνολική θνησιμότητα.

Αυτή η πληθυσμιακή μελέτη είναι σύμφωνη με άλλες τυχαιοποιημένες μελέτες που έδειξαν παρόμοια καρδιαγγειακά αποτελέσματα με επιπρόσθετη θεραπεία με σουλφονυλουρία (κυρίως γλιμεπιρίδη) σε σύγκριση με αναστολείς DPP-4, ινσουλίνη glargine ή πιογλιταζόνη. Ως εκ τούτου, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι σουλφονυλουρίες θα πρέπει να παραμείνουν στη φαρέτρα μας στη θεραπεία του διαβήτη. Αυτό το συμπέρασμα φαίνεται λογικό για ασθενείς με χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και φυσιολογική νεφρική λειτουργία.

Για ασθενείς με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, οι αναστολείς συμμεταφορέα-2 νατρίου-γλυκόζης SGLT2 και οι αγωνιστές GLP1 είναι οι προτιμώμενες πρόσθετες θεραπείες. Τέλος, λάβετε υπόψη τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των σουλφονυλουριών: υπογλυκαιμία και αύξηση βάρους.

Βιβλιογραφία

Wang H et al. Cardiovascular safety in type 2 diabetes with sulfonylureas as second-line drugs: A nationwide population-based comparative safety study. Diabetes Care 2023 Mar 21; 46:967.

Rosenstock J et al. Effect of linagliptin vs glimepiride on major adverse cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes: The CAROLINA randomized clinical trial. JAMA 2019 Sep 19; 322:1155.

Vaccaro O et al. Effects on the incidence of cardiovascular events of the addition of pioglitazone versus sulfonylureas in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin (TOSCA.IT): A randomised, multicentre trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2017 Nov; 5:887.

The GRADE Study Research Group. Glycemia reduction in type 2 diabetes — Microvascular and cardiovascular outcomes. N Engl J Med 2022 Sep 22; 387:1075.

The GRADE Study Research Group. Glycemia reduction in type 2 diabetes — Glycemic outcomes. N Engl J Med 2022 Sep 22; 387:1063.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr