Για τους ηλικιωμένους ασθενείς με διαβήτη έχουμε πιο ελαστικούς στόχους ρύθμισης

Μια πρόσφστη έρευνα σε γιατρούς έδειξε ότι πολλοί δεν αποεντατικοποιούν τη θεραπεία όταν θα έπρεπε.

Για τους υγιείς ηλικιωμένους (δηλαδή ηλικία άνω των 65 ετών) με διαβήτη, η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία θεωρεί ως λογικούς τους στόχους γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) κάτω από 7,0% έως 7,5% για σχετικά υγιή άτομα και κάτω από 8,0% για «σύνθετους» ασθενείς με πολλαπλές χρόνιες παθήσεις. Για ασθενείς με «πολύ περίπλοκη/κακή υγεία» με περιορισμένο προσδόκιμο ζωής, δεν συνιστάται συγκεκριμένος στόχος HbA1c. Ο στόχος είναι να αποφευχθεί η συμπτωματική υπεργλυκαιμία αλλά και η υπογλυκαιμία.

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές ερεύνησαν 445 κλινικούς ιατρούς των Η.Π.Α. (γενικοί, γηρίατροι και ενδοκρινολόγοι) για να εξετάσουν τις πρακτικές προτιμήσεις τους για ηλικιωμένους ασθενείς.

Η έρευνα περιελάμβανε τρία σενάρια ασθενών στα τέλη της δεκαετίας του ’70 με διαβήτη — μια υγιή γυναίκα (με HbA1c 6,3%), έναν άνδρα με στεφανιαία νόσο και χρόνια νεφρική νόσο (HbA1c 7,3%) και μια γυναίκα με προχωρημένη άνοια (HbA1c 7,7 %). Και οι τρεις ασθενείς έπαιρναν φάρμακα που πιθανώς να προκαλούσαν υπογλυκαιμία (ινσουλίνη ή σουλφονυλουρία). Για κάθε περίπτωση, η έρευνα περιλάμβανε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις θεραπείας.

Τα βασικά ευρήματα ήταν τα εξής:

Περίπου το 60% των ερωτηθέντων δεν συνέστησε καμία αλλαγή στη θεραπεία για τους δύο λιγότερο υγιείς συμμετέχοντες, παρόλο που οι κατευθυντήριες γραμμές υποστηρίζουν την αποεντατικοποίηση της θεραπείας.

Όταν τα περιστατικά τροποποιήθηκαν με νέα συμβάντα που θα μείωναν το προσδόκιμο ζωής (δηλαδή, μεταστατικός καρκίνος, έναρξη αιμοκάθαρσης και εγγραφή στο γηροκομείο, αντίστοιχα, για τις 3 περιπτώσεις), περίπου 1 στους 5 ερωτηθέντες δεν άλλαξε θεραπεία.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες έδειξαν προτιμήσεις σε ακατάλληλα χαμηλούς στόχους HbA1c για «σύνθετους» και «πολύ σύνθετους/κακής υγείας» ασθενείς.

Τα πρότυπα ανταπόκρισης ήταν σχετικά παρόμοια μεταξύ των ειδικοτήτων.

Αυτά τα ευρήματα θα πρέπει να οδηγήσουν τους κλινικούς γιατρούς να ξαναμελετήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους χαλαρωτικούς στόχους θεραπείας του διαβήτη για ηλικιωμένους ασθενείς. Αν και η έρευνα επέτρεψε στους κλινικούς ιατρούς να στραφούν σε φάρμακα που ήταν λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν υπογλυκαιμία, πολλοί ερωτηθέντες εξακολουθούσαν να εκφράζουν προτιμήσεις για ακατάλληλα χαμηλούς στόχους HbA1c.

Βιβλιογραφία

Pilla SJ et al. A national physician survey of deintensifying diabetes medications for older adults with type 2 diabetes. Diabetes Care 2023 Jun; 46:1164.

Nuha A. ElSayed, et al.  Adults: Standards of Care in Diabetes—2023. Care 2023; 46 [Suppl 1]:S216)

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr