Θα πρέπει να μετράται η προκαλσιτονίνη σε όλους τους νοσηλευόμενους από COVID-19;

Η με βάση πρωτόκολλο μέτρση της προκαλσιτονίνης συσχετίστηκε με λιγότερη έναρξη αντιβιοτικών.

Η βακτηριακή συνλοίμωξη είναι σπάνια μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται με COVID-19, αλλά σε πολλούς από αυτούς τους ασθενείς εξακολουθούν να χορηγούνται αντιβιοτικά που δεν χρειάζονται.

Για να προσδιορίσουν εάν η μέτρηση της προκαλσιτονίνης μειώνει τη χρήση αντιβιοτικών, ερευνητές στην Ολλανδία διεξήγαγαν αυτή τη μελέτη παρατήρησης σε 216 νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 που έλαβαν θεραπεία σύμφωνα με έναν αλγόριθμο προκαλσιτονίνης το 2020 και το 2021. Η προκαλσιτονίνη μετρήθηκε εντός 24 ωρών από την εισαγωγή και τα αντιβιοτικά συνιστώντο για τιμές >0,5 ng/mL και αποθαρρύνθηκαν για τιμές <0,25 ng/mL. Τα αποτελέσματα για αυτούς τους ασθενείς συγκρίθηκαν με αυτά των 543 μαρτύρων (νοσοκομειακών ασθενών με COVID-19 των οποίων η θεραπεία δεν καθοδηγήθηκε από την εξέταση προκαλσιτονίνης).

Οι ασθενείς στην ομάδα της προκαλσιτονίνης είχαν λιγότερες πιθανότητες από τους ασθενείς ελέγχου να ξεκινήσουν αντιβιοτικά εντός 7 ημερών από την εισαγωγή (27% έναντι 44%). Αυτή η διαφορά ήταν σημαντική στις αναλύσεις προσαρμοσμένες για τις βασικές διαφορές μεταξύ των ομάδων προκαλσιτονίνης και μη προκαλσιτονίνης. Η διάρκεια παραμονής, η μεταφορά στην εντατική και η θνησιμότητα δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ομάδων.

Αν και η Εταιρεία Λοιμωδών Νοσημάτων της Αμερικής δεν συνιστά τη χρήση προκαλσιτονίνης για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έναρξη αντιβιοτικών σε ασθενείς με υποψία πνευμονίας από COVID, ορισμένοι κλινικοί γιατροί εξακολουθούν να παραγγέλνουν αυτό το τεστ. Αυτή η μελέτη, αν και περιορίζεται από αναδρομικές συγκρίσεις και υπολειπόμενη σύγχυση, υποδηλώνει ότι ένα χαμηλό επίπεδο προκαλσιτονίνης μπορεί να υποστηρίξει την κλινική κρίση για την αποφυγή των περιττών αντιβιοτικών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Βιβλιογραφία

Hessels LM et al. Procalcitonin-guided antibiotic prescription in patients with COVID-19: A multicenter observational cohort study. Chest 2023 Sep; 164:596.

IDSA Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19. Published by IDSA, 5/27/2021. Last updated, 6/26/2023

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr