Οι ασθενείς με οστεοαρθρίδα που έχουν τον χειρότερο πόνο και τη χειρότερη λειτουργικότητα ωφελούνται το μέγιστο με την άσκηση

Οι ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) ισχίου ή γόνατος που ασκούνται τα πηγαίνουν καλύτερα από τους ασθενείς που δεν ασκούνται, με εκείνους που παρουσιάζουν χειρότερη βαρύτητα και λειτουργικότητα κατά την έναρξη να ωφελούνται περισσότερο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The Lancet Rheumatology.

Ωστόσο, οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι οι γενικές βελτιώσεις στον πόνο της ΟΑ και τη σωματική λειτουργία που σχετίζονται με τη θεραπευτική άσκηση ήταν μικρές και αμφισβητήσιμης κλινικής σημασίας, ειδικά σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Οι δευτερογενείς αναλύσεις τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών παρέχουν ενδείξεις ότι δεν ανταποκρίνονται όλα τα άτομα με οστεοαρθρίτιδα παρόμοια στην άσκηση. Ωστόσο, αυτές οι εκ των υστέρων αναλύσεις έχουν χαμηλή στατιστική ισχύ για τον εντοπισμό σημαντικών επιδράσεων υποομάδας.

Για να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της άσκησης στον πόνο και τη σωματική λειτουργία σε ασθενείς με ΟΑ γόνατος, ΟΑ ισχίου ή και τα δύο, ο Holden και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν μια συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση. Διεξήγαγαν μια αναζήτηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών όπου η άσκηση συγκρίθηκε με μεθόδους παρέμβασης ελέγχου που δεν βασίζονταν σε άσκηση ή χωρίς άσκηση.

Η ανάλυση περιελάμβανε δεδομένα από 31 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, που αντιπροσώπευαν 4.241 ασθενείς. Τα δεδομένα που εξήχθησαν από τις σχετικές μελέτες περιελάμβαναν το μέγεθος του δείγματος, τη θέση της ΟΑ, τον τύπο των παρεμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν, τους συγκριτές και τις αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων. Ο Holden και οι συνεργάτες του ανέλυσαν τα δεδομένα για να προσδιορίσουν εάν 12 παράγοντες συσχετίστηκαν με βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον πόνο και τη λειτουργία.

Συνολικά, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που δεν έκαναν άσκηση, αυτοί που έκαναν θεραπευτική άσκηση παρουσίασαν βελτιωμένο πόνο βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σε μια τυποποιημένη κλίμακα από το 0 έως το 100 – με το 100 να υποδηλώνει τον χειρότερο πόνο – η θεραπευτική άσκηση επηρέασε τον πόνο κατά -6,36 μονάδες βραχυπρόθεσμα (95% CI, -8,45 έως -4,27), -3,77 μονάδες μεσοπρόθεσμα (95% CI , –5,18 έως –1,69) και –3,43 μονάδες μακροπρόθεσμα (95% CI, –5,85 έως –1,69).

Για τις βαθμολογίες φυσικής λειτουργίας, οι αντίστοιχες διαφορές ήταν -4,46 μονάδες βραχυπρόθεσμα (95% CI, -5,95 έως -2,98), -2,71 μονάδες μεσοπρόθεσμα (95% CI, -4,63 έως -0,78) και -3,39 μονάδες μακροπρόθεσμα (95% CI, –4,97 έως –1,81).

Επιπλέον, οι ερευνητές σημείωσαν ότι ο αρχικός πόνος και η φυσική λειτουργία μετριάζουν τον αντίκτυπο της άσκησης. Οι ασθενείς με υψηλότερο αυτοαναφερόμενο πόνο και σωματική λειτουργία στην αρχή έδειξαν περισσότερα οφέλη από την άσκηση σε σύγκριση με εκείνους με χαμηλότερο πόνο και σωματική λειτουργία.

Αυτή η μεγάλη διεθνής μεταανάλυση έδειξε μια διαφορετική ανταπόκριση στη θεραπευτική άσκηση μεταξύ ατόμων με οστεοαρθρίτιδα γόνατος, ισχίου ή μικτή σε γόνατο και ισχίο. Τα άτομα με υψηλότερη σοβαρότητα πόνου και φτωχότερη σωματική λειτουργία κατά την έναρξη ωφελήθηκαν περισσότερο από την άσκηση από εκείνα με χαμηλότερη σοβαρότητα πόνου και καλύτερη σωματική λειτουργία κατά την έναρξη. Η θεραπευτική άσκηση είχε συνολικά θετική επίδραση στον πόνο και τη σωματική λειτουργία σε σύγκριση με τους ελέγχους χωρίς άσκηση.

Ωστόσο, το μέγεθος της συνολικής επίδρασης ήταν μικρό και με αμφισβητήσιμη κλινική σημασία, ιδιαίτερα μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα. Η στόχευση ατόμων με υψηλότερα επίπεδα πόνου και αναπηρίας που σχετίζεται με την οστεοαρθρίτιδα για θεραπεία άσκησης μπορεί επομένως να αποβεί χρήσιμη.

Βιβλιογραφία

Holden MA, et al. Moderators of the effect of therapeutic exercise for knee and hip osteoarthritis: a systematic review and individual participant data meta-analysis. Lancet Rheumatol. 2023;doi:10.1016/S2665-9913(23)00122-4.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr